Förskola och skola

Det finns flera kommuner i landet som driver särskilda verksamheter för barn med språkstörning.

Det kan exempelvis vara språkförskolor, språkklasser eller språkspår. De flesta barn går dock i sin hemskola i en klass integrerat med andra barn. För mer information om särskilda verksamheter kontakta din kommun eller Specialpedagogiska skolmyndigheten på www.spsm.se.

Mer information om språkförskolor finns på Språkförskoleföreningens webbplats www.sprakforskola.se.

Specialskolan Hällsbo

Den statliga specialskolan Hällsbo finns för elever med grav språkstörning. Det är en nationell specialskola som tar emot elever från hela landet. Det finns ett elevboende för de elever som inte kan dagpendla.

Hällsboskolan drivs av Specialpedagogiska skolmyndigheten och finns idag på två platser, i Stockholm och i Umeå. Hällsboskolan i Stockholm har verksamhet på skolområdet Campus Konradsberg på Kungsholmen för årskurs 1-10. I Umeå är verksamheten på Västangårds skola i Umeå för år 1-6 samt år 7-10.

Det är föräldrar som gör ansökan till specialskolan.

Mer information om Hällsboskolan finns på Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida www.spsm.se

Riksgymnasium i Örebro

I Örebro finns ett riksgymnasium för döva och hörselskadade där också elever med grav eller generell språkstörning går. I slutbetänkandet av utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (Sydhoffutredningen), finns ett förslag om att Örebro kommun får ett formellt uppdrag att ordna utbildning för elever med grav språkstörning. I praktiken innebär det att en verksamhet som har bedrivits under lång tid får officiell status.

Mer information om Riksgymnasiet finns via Örebro kommuns webbplats (länk).