DLD Awareness Day

I mitten av oktober varje år arrangeras DLD Awareness Day internationellt. Syftet med dagen är att uppmärksamma språkstörning/DLD.

Olika teman för dagen tas fram av den internationella kampanjorganisationen RADLD.

14 oktober – Growing with DLD

Afasiförbundet/Talknuten och Talknuten Östra kommer att uppmärksamma DLD Awareness Day den 14 oktober genom att lägga ut information om språkstörning/DLD i våra digitala kanaler på Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter.

Talknuten Östra bjuder in medlemmar till en digital föreläsning om Läsglädje med logopeden Julia Andersson, LogopedJulia den 19 oktober samt den 9 november. Anmälan via Facebook-gruppen Talknuten Östra.

Vi försöker varje år få publicitet kring en angelägen fråga genom att skriva en debattartikel i samarbete med andra intresseorganisationer.

Debattartikel

Afasiförbundet/Talknuten debatterat tillsammans med Unga med språkstörning, DHD, Logopedförbundet och forskaren Anna Eva Hallin i Skolvärlden. Vi skriver om hur språkstörning/DLD tar sig olika uttryck i olika åldrar och om maskering av språkstörning/DLD.

Länk till debattartikel i Skolvärlden Skolorna måste fånga upp elever med språkstörning

RADLD – Raising Awereness of Developmental Language Disorder

RADLD är en internationell kampanjorganisation som vill sprida information om språkstörning/DLD. Professor Dorothy Bishop är en av initiativtagarna till kampanjen. Varje år uppmärksammas ett tema. Material och YouTube-filmer/föreläsningar med koppling till temat tas fram och översätts av ambassadörer för kampanjorganisationen. Bland annat har logopeden och förläggaren Astrid Frylmark översatt kampanjmaterial till svenska.

2022 års tema är “Growing with DLD” – Språkstörning/DLD i olika åldrar.

Se filmen med Sunny på YouTube på temat Länk till RADLD

DLD Awareness Day tidigare år

Afasiförbundet/Talknuten har uppmärksammat DLD Awareness Day genom föreläsningar, information i sociala medier samt debattartiklar.

2021 Skolvärlden: Gör matematiken språk-lätt

2020 Skolvärlden: Öka kunskapen om språkstörning/DLD i skolan