DLD-dagen

I mitten av oktober varje år arrangeras DLD Awareness Day, eller DLD-dagen, internationellt. Syftet med dagen är att uppmärksamma språkstörning/DLD.

Olika teman för dagen tas fram av den internationella kampanjorganisationen RADLD.

20 oktober – DLD i världen

Afasiförbundet/Talknuten och Talknuten Östra kommer att uppmärksamma DLD-dagen den 20 oktober genom att lägga ut information om språkstörning/DLD i våra sociala medier på Facebook (Talknuten), Instagram (afasiforbundet_talknuten), LinkedIn (Afasiförbundet).

Vi försöker varje år få publicitet kring en angelägen fråga genom att skriva en debattartikel i samarbete med andra intresseorganisationer.

I år har vi fått två debattartiklar publicerade: I Vi Lärare Specialpedagogik och i Dala-Demokraten.

Vi Lärare Specialpedagogik Skolan måste förstå utmaningarna med flerspråkighet

Dala-Demokraten Språkstörning en vanlig diagnos

RADLD – Raising Awereness of Developmental Language Disorder

RADLD är en internationell kampanjorganisation som vill sprida information om språkstörning/DLD. Professor Dorothy Bishop är en av initiativtagarna till kampanjen. Varje år uppmärksammas ett tema. Material och YouTube-filmer/föreläsningar med koppling till temat tas fram och översätts av ambassadörer för kampanjorganisationen. Bland annat har logopeden och förläggaren Astrid Frylmark översatt kampanjmaterial till svenska.

2023 års tema är “DLD Around the World” – med fokus på språkstörning/DLD i olika länder.

Länk till RADLD

DLD Awareness Day tidigare år

Afasiförbundet/Talknuten har uppmärksammat DLD Awareness Day genom föreläsningar, information i sociala medier samt debattartiklar.

2023 Vi Lärare Specialpedagogik Skolan måste förstå utmaningarna med flerspråkighet

Dala-Demokraten Språkstörning en vanlig diagnos

2022 Skolvärlden Skolorna måste fånga upp elever med språkstörning

2021 Skolvärlden: Gör matematiken språk-lätt

2020 Skolvärlden: Öka kunskapen om språkstörning/DLD i skolan