Talknutenföreningar

Inom Afasiförbundet finns Talknutenföreningar och föräldragrupper som arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna med språkstörning samt deras anhöriga.

Utgångspunkten i arbetet är FN:s konvention om barnets rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Talknutenföreningarna samarbetar med Afasiförbundet i arbetet kring nationella frågor om språkstörning.

Ge en gåva

Stöd gärna Talknutenföreningens verksamhet och aktiviteter genom att ge en gåva. Vi är tacksamma för ditt stöd!

Formulär