Klassrumsstrategier

Vi har samlat förslag på strategier som lärare och annan personal i skolan kan använda för att stötta elever med språkstörning/DLD. Kom ihåg att anpassa åtgärder och insatser utifrån elevens behov och förutsättningar.

  • Använd korta, enkla meningar (när du kan)

Säg saker i den ordning de ska göras. Till exempel, istället för att säga “Innan du lägger din bok i lådan, lägg bort din penna” säg “Lägg bort din penna. Lägg sedan din bok i lådan ”.  Det är bra att tänka på att lägga in pauser och att sänka sitt taltempo för att ge större möjlighet att bearbeta det som sägs och formulera svar.

  • Visualisera

Ofta kan visuellt stöd som illustrationer, symboler, filmer och det skriva ordet (också ett visuellt stöd) vara till stor hjälp för elever i språksvårigheter. Att använda kroppspråk, gester och/eller tecken som stöd samtidigt som man pratar är också ett sätt att förtydliga och förstärka det talade ordet. Då blir det något som man kan hänga upp informationen på och lättare hänga med i det som sägs. Det talade ordet är flyktigt och “försvinner” så fort det är sagt medans olika former av visuella stöd stannar kvar på ett annat sätt. Det underlättar för förståelse och möjliggör repetition.

  • Se till att du har elevens uppmärksamhet

När man har språkstörning behöver man ofta anstränga sig extra för att lyssna och förstå. Det kräver ofta mycket energi och kan innebära att man “slutar” lyssna – det blir för mycket på en och samma gång helt enkelt. Försök fånga uppmärksamhet genom att vara ansikte-mot-ansikte, be eleven titta och/eller säg elevens namn (utan att bli tjatig!).

Kom i håg att man kan behöva pauser från lyssnandet eftersom det ofta är ansträngande för eleven att hela tiden behöva fokusera maximalt för att hänga med i allt som sägs.

  • Sammanfatta

Efter genomgång eller  instruktioner, sammanfatta det du har sagt.  Använd korta, enkla meningar och enkla ord så långt det är möjligt under sammanfattningen. Om det är flera saker som eleverna ska göra, säg hur många saker de ska komma ihåg och räkna gärna på fingrarna samtidigt. Upprepa gärna flera gånger om du har möjlighet. Repetition är bra!

  • Koppla ihop ord

Det kan vara svårt att förstå och använda ord och begrepp om man har språkstörning/DLD. Det kan även vara svårt att förstå hur ord hänger ihop med varandra. Prata om hur orden hör ihop och relaterar till varandra (över-, under- och sid-ordnande kategorier). Gå igenom flera olika delar av ordet och dess uppbyggnad – hur låter det, vilka andra ord har liknande betydelse, kan du rita det eller visa det? Läs mer om ordförråd och begrepp i inlägget här.[1] 

  • Kommentera

I samtal så känns det ofta naturligt att ställa många frågor. Om man har språkstörning/DLD så kan det bli svårt och upplevas pressande. Frågeord kan vara svåra att förstå. Försök att kommentera vad ni gör och vad som händer istället för att ställa en fråga. Till exempel istället för att fråga “Vad är det? Hur används den?”, så kan man beskriva istället “ Det där är en passare. Vi använder passaren för att göra cirklar.”

  • Ge alternativ

 Det kan vara svårt att komma på ord när man har språkstörning/DLD. Istället för “Vad vill du dricka?” prova  “Vill du ha mjölk eller vatten?”. Ibland kan det också vara bra att visa föremålen för att underlätta.  Det går att göra samma sak med andra sorters frågor.

 Till exempel, om “Vad såg du på museet ?” är för svårt  kan man prova “Såg vi tavlor eller baddräkter?”. Det kan vara bra att börja med att erbjuda självklara val för att öva på strategin och sen kan man allt eftersom försöka erbjuda fler liknande alternativ.

  • Kontrollera förståelse

Det är inte säkert att man förstår att man inte förstår ifall man har svårt med språket. Kom ihåg att kontrollera att eleverna har förstått vad de ska göra eller vad de har lärt sig. För en del så det en bra strategi att upprepa vad man ska göra med egna ord men det går även att använda kooperativa strategier där man får berätta och förklara för klasskompisarna på olika sätt.

  • Passiv korrigering

Om eleven har svårt med grammatik eller med vissa språkljud behöver du inte hela tiden kommentera att det blev fel. Upprepa istället det eleven säger men använd rätt grammatik. Det går också att använda den här strategin för att bygga ut meningar. Till exempel om eleven säger “Jag gådde dit” så kan du upprepa “Ja, du gick till skogen”.


Läs mer Länk till inlägg om ord och begrepp

Text: Julia Andersson, legitimerad skollogoped som bloggar under @LogopedJulia