Kort om Språkstörning/DLD

Språkstörning/DLD är en medfödd funktionsnedsättning som finns hos 7-8 procent av alla barn, ungdomar och vuxna.

Vanliga svårigheter är att

  • tala (men språkstörningar märks inte alltid på uttalet)
  • förstå
  • använda språk i olika kombinationer
  • läsa, skriva och/eller räkna
  • förstå muntlig och skriftlig information
  • hänga med i samtal med jämnåriga
  • uttrycka sina känslor, tankar och åsikter
  • komma ihåg.

Många blir också trötta av att försöka hänga med i olika situationer.

Har du språkstörning/DLD eller är anhörig?
Välkommen till oss. Här finner du gemenskap och kunskap.
Du får också möjlighet att utvecklas i möten
med andra i liknande situation.

Bli medlem