Afasiförbundet

Bild på smultron och tusenskönor på en bergshäll

Afasiförbundet i Sverige, Afasiförbundet, organiserar barn, unga och vuxna med afasi och språkstörning samt anhöriga.

Vi är en demokratisk organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. Vår utgångspunkt är FN:s deklaration om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och allas lika värde.

Kontaktuppgifter till Afasiförbundets förbundskansli på Gärdet i Stockholm

Medlemmar och föreningar

Vi har cirka 2800 medlemmar, 38 lokala afasiföreningar och 21 läns-/regionföreningar. Högsta beslutande organ i Afasiförbundet är kongressen som äger rum vart tredje år. Åren mellan kongresserna anordnar vi ordförandemöten. I förbundsstyrelsen finns, förutom ordförande och vice ordförande, sju ledamöter.

Afasiförbundet arbetar på olika sätt för att förbättra livssituationen för personer med afasi eller språkstörning och deras anhöriga.

Det här gör vi

  • Vi arbetar intressepolitiskt på riks-, läns-, och lokalnivå för att påverka politiker, myndigheter och andra organisationer. Viktiga frågor är: hälso- och sjukvård, livslång rehabilitering, hjälpmedel, arbetsmarknad, universell utformning/tillgänglighet, skolfrågor och utbildning.
  • Vi följer forskning kring afasi och språkstörning samt ger själva mindre bidrag till forskning genom Afasifonden.
  • Vi skapar medvetenhet om afasi bland allmänheten genom att informera om afasi och språkstörning samt arbeta med kampanjer och gentemot medier.
  • Afasiförbundets läns-/regionsföreningar och lokalföreningar anordnar mötesgrupper, studiecirklar, föredrag, utbildningar och utflykter för medlemmar.
  • På våra 49 Mötesplats Afasi tränar människor med afasi sitt språk i digital miljö.
  • Talknuten är Afasiförbundets verksamhet som arbetar med frågor som rör barn, unga och vuxna med språkstörning och deras anhöriga. Varje år anordnas ett sommarläger för barn och unga med språkstörning.

Läs mer om afasi i Afasiförbundets informationsbroschyr
Läs mer om språkstörning i Talknutens informationsbroschyr

Beställ de tryckta broschyrerna här

Ditt medlemskap är viktigt, tack för att du stödjer Afasiförbundet!