Läsinlärning

Språket handlar inte bara om att prata. Vi ska lyssna, berätta och förklara saker, anpassa språket till olika situationer.

Vår språkförmåga en viktig del i vår läs- och skrivförmåga. Det talade språket är grunden för det skrivna språket.

Läsinlärning går långsamt

För många barn med språkstörning/DLD kan den första läsinlärningen gå långsamt men det är inte säkert att man förstår att det handlar om språkliga svårigheter.

Insatser för att stötta språket, träna ord och begrepp, att berätta och förklara och att lyssna och förstå är viktiga (se avsnitt ord och begrepp).

Koll på bokstäver

För att stötta läs- och skrivinlärningern är det även av största vikt att jobba medvetet och strukturerat med fonem-grafemkopplingen, alltså hur språkljud och bokstäver hänger ihop. Bokstäverna har både namn, bokstaven S kallas  “ess” men låter “sss”. Att ha koll på hur alla bokstäverna låter är en mycket viktig grund i läsinlärningen.

Genom att jobba med bokstavsljuden kan man hjälpa barn att utveckla sin fonologiska medvetenhet, det vill säga förmågan att förstå och laborera med ljuden i språket. Det kan hjälpa barn att koppla samman ljud och bokstäver och lära sig att läsa och stava ord.

Ljudmetoden

Att jobba med bokstavsljuden kallas för ljudmetoden eller “phonics”. Det innebär att man lär sig att läsa genom att fokusera på ljuden i ord och hur de representeras av olika bokstäver och kombinationer av bokstäver.

Att jobba på det här sättet är viktigt eftersom det hjälper barn att lära sig att läsa på ett systematiskt sätt. Det kan också hjälpa barn att lära sig att läsa mer snabbt och effektivt, eftersom de lär sig att läsa genom att fokusera på ljuden i orden i stället för att försöka förstå vad ordet betyder baserat på dess utseende eller de andra orden i meningen. Att försöka förstå utifrån sammanhanget och orden kan vara svårt ifall man har språkstörning/DLD.

Tips på träning

Här är några exempel på sätt att jobba med språkljud och bokstäver:

  • Koppla ljud till bokstäver (gärna med visuellt stöd): lär ut att varje bokstav har ett specifikt ljud, såsom att “f” låter som “fffff” och “o” låter som “oooo” eller “o”. Börja gärna med de ljuden som är lätta att hålla ut och visa som till exempel M, S, A, L, O.
  • Lära sig att kombinera olika bokstäver för att skapa ljud: När man har lärt sig ljuden för varje bokstav, kan man lära sig att kombinera bokstäverna för att skapa olika ljud. Till exempel kan man lära ut att “r” och “o” tillsammans låter som “ro”.
  • Läsa böcker tillsammans: Pausa och lyssna efter ljuden i orden ni läser. Gå på bokstavsjakt på sidorna och leta efter olika bokstäver Kanske kan ni komma på fler ord med den bokstaven? Låter det i början, mitten eller slutet av ordet? Man kan också prova att läsa vissa ord när man har lärt sig alla bokstäver som är med i ordet.
  • Använda ljudkort eller andra visuella hjälpmedel: Använd gärna ljudkort eller andra visuella hjälpmedel för att hjälp att associera ljud med bokstäver och kombinationer av bokstäver. Det kan till exempel vara munbilder eller bilder som saker som påminner om hur ordet låter, en hund som flämtar för H eller en kran som droppar för D.

Det viktigaste av allt: Ha roligt tillsammans, uppmärksamma ljuden och bokstäverna i lek och läsning!

Text: Julia Andersson, skollogoped som bloggar under namnet @LogopedJulia