Internationellt om språkstörning/DLD

RALLI är en internationell kampanj som vill sprida information om språkstörning via youtube.
Professor Dorothy Bishop är en av initiativtagarna till kampanjen.

Länk till youtube och mer information om RALLI med filmer om språkstörning

Länk till youtube och en norsk film om Frida