Internationellt om språkstörning/DLD

Vad händer internationellt kring språkstörning/DLD?

Forskning om DLD

DLD, Developmental Language Disorder, är ett stort forskningsområde internationellt. Den svenska forskaren Anna Eva Hallin gör regelbundet intressanta forsknings-sammanställningar på sin blogg sprakforskning.se

Länk till språkforskningsbloggen

RADLD – Raising Awereness of Developmental Language Disorder

RADLD är en internationell kampanjorganisation som vill sprida information om språkstörning/DLD. Professor Dorothy Bishop är en av initiativtagarna till kampanjen. Varje år uppmärksammas ett tema. Material och YouTube-filmer/föreläsningar med koppling till temat tas fram och översätts av ambassadörer för kampanjorganisationen. Bland annat har logopeden och förläggaren Astrid Frylmark översatt kampanjmaterial till svenska.

2022 års tema är “Growing with DLD” – Språkstörning/DLD i olika åldrar.

Se filmen med Sunny på YouTube på temat Länk till RADLD

Länk till youtube och mer information om RALLI med filmer om språkstörning/DLD

Länk till youtube och en norsk film om Frida