Merkostnadsersättning för barn

Om du som förälder har merkostnader till följd av ditt barns funktionsnedsättning kan du få merkostnadsersättning.
Funktionsnedsättningen kan vara medfödd eller till exempel bero på en sjukdom eller en skada och kan antas bestå i minst sex månader.
Du kan få merkostnadsersättning om du av Försäkringskassan har godtagna merkostnader på minst 11 625 kronor per år på grund av barnets funktionsnedsättning.

Länk till information till föräldrar om merkostnadsersättning för barn

Länk till Försäkringskassans information om merkostnadsersättning för barn