Språkutveckling hos barn

De flesta barn börjar utveckla sitt språk redan från födelsen. Det finns en variation i hur och i vilken takt språket utvecklas på samma sätt som den motoriska eller fysiska utvecklingen hos ett barn kan variera.

Det finns ändå en riktlinje för hur barnets språkutveckling är i de flesta fall. En typisk eller normal språkutveckling hos barn kan beskrivas på följande sätt:

Under det första halvåret

Barnet reagerar på ljud, vänder blicken och/eller huvudet mot ljudkällan, barnet ljudar också själv.

Vid 12 månader

Barnet förstår enkla instruktioner, säger mamma och pappa och reagerar på sitt namn.

Vid 18 månader

Barnet förstår enkla instruktioner och meningar och benämner vanliga föremål. Ordförrådet växer.

Vid 2 år

Barnet förstår enkla instruktioner, säger sitt namn och använder 2-3 ordsmeningar.

Vid 3 år

Barnet förstår enkla berättelser, använder meningar, ställer frågor. Använder plural och prepositioner.

Vid 4 år

Barnets språk börjar allt mer att likna den vuxnes.

Källa: Svenska Logopedförbundet