Omvårdnadsbidrag

Som förälder till ett barn med språkstörning finns möjligheten att ansöka om omvårdnadsbidrag för ditt barn.

Omvårdnadsbidrag är till för de föräldrar som har ett barn med funktionsnedsättning. Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som barnet behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning.  För att få omvårdnadsbidrag ska du som förälder ge barnet omvårdnad och tillsyn till följd av funktionsnedsättningen i minst sex månader.

Länk till information till föräldrar om vårdbidrag

Länk till Försäkringskassans information om omvårdnadsbidrag