Rätten till försörjning

Alla människor har rätt till arbete och att vara bidragande till samhället utifrån sin egen arbetsförmåga. Alla har också rätt till en försörjning, oavsett arbetsförmåga.

Rätten till försörjning är en av de viktigaste frågorna för funktionsrättsrörelsen. Afasiförbundet driver främst arbetsmarknads- och socialförsäkringsfrågor i samarbete med Funktionsrätt Sverige.

– Rätten till arbete
– Rätten till social trygghet
– Rätten till ett gott liv

Funktionsrättsrörelsens 73-punktsprogram

Arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionsnedsättning är eftersatt. Sedan 1980 när lönebidraget infördes och Samhall grundades, har inga reformer som har haft någon större betydelse genomförts. För snart tio år sedan överlämnade FunkA-utredningen sina förslag men fortfarande är sysselsättningsgraden betydligt lägre än för övriga befolkningen.

50 förbund inom funktionsrättsrörelsen, däribland Afasiförbundet, lade 2021 fram ett 73-punkter program kring arbetsmarknad till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, läs programmet här och i PDF

Läget på arbetsmarknaden i siffror

Statistik för sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning har förts på olika sätt genom åren. Siffrorna har över tid varit relativt konstanta. Ungefär hälften av personer med funktionsnedsättning saknar arbete oavsett om det har varit högkonjunktur eller lågkonjunktur.

Andelen sysselsatta är lägre bland personer med funktionsnedsättning än i befolkningen totalt. År 2020 var sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning 67 procent, jämfört med 77 procent i befolkningen totalt.

Länk till SCB:s statistik kring arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning 2020.

År 2013 tog Nationalekonomen Dan Andersson fram en rapport på uppdrag av Funktionsrätt Sverige. I rapporten räknade Dan Andersson på hur mycket samhället skulle tjäna på att fler med funktionsnedsättning kom i arbete.  Länk till Funktionsrätt Sverige och om rapporten. 

Situationen på arbetsmarknaden för personer med afasi

Det saknas statistik över hur många som är i yrkesverksam ålder och får afasi som kommer tillbaka till arbete. Mycket tyder dock på att situationen kan vara ännu sämre för personer med afasi än för personer med funktionsnedsättning och begränsad arbetsförmåga generellt. Bland annat eftersom rehabiliteringen av personer med afasi har stora brister. Utan god rehabilitering är det svårt att komma tillbaka till arbetslivet.

Tidningen Afasi har intervjuat två personer med afasi som kommit tillbaka till arbetsmarknaden. Länk artikel Anders och Länk artikel Katarina

Socialförsäkringar

På uppdrag av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har Handikappförbuden skrivit rapporten En socialförsäkring för alla – Funktionsrätt Sveriges förslag till en hållbar socialförsäkring. Ladda ner rapporten som pdf.

Remissvar

Länk till Afasiförbundets remissvar och yttranden