Universell utformning

Universell utformning utgår från samhällsplanering som tar hänsyn till alla sina medborgares behov och förutsättningar.

Det innebär att alla människor finns med från början i utvecklandet av varor, tjänster, produkter och miljöer. Utångspunkten är att människor är olika och att anpassning och hänsyn tas till det för att göra samhället tillgängligt för alla.

Genom att utgå ifrån att människor är olika blir det inte aktuellt att skapa särlösningar för personer med funktionsnedsättning. Något som är vanligt idag. Vårt grannland Norge arbetar redan framgångsrikt med universell utformning. Läs mer om universell utformning via Funktionsrätt Sveriges webbplats (länk).

Länk till regeringens proposition gällande funktionshinderspolitiken