Från sjukskrivning till arbete på heltid

Genom rehabilitering och bra stöd från arbetsgivaren har Anders Johnson kommit tillbaka till sitt arbete som låssmed på heltid. Lång tid, lugn arbetstakt och mycket stöd från arbetskamraterna har gjort det möjligt.

Anders är 53 år och anställd på BillerudKorsnäs i Gävle. För tretton år sedan arbetade han både som låssmed och som brandman för Räddningstjänsten inom företaget. Redan efter två år var han tillbaka i företaget.

Rehabilitering med logoped och sjukgymnast

Anders hade fått en stroke med afasi och vårdades under akutskedet en vecka på Uppsala sjukhus. Sedan flyttades han till Gävle sjukhus och efter två veckor blev det fortsatt rehabilitering på sjukhuset i Sandviken. Han hade svårt att tala och att gå eftersom högersidan var förlamad. Efter fem veckor kom Anders hem men åkte dagligen till sjukhuset för att träna både med logoped och med sjukgymnast under fem veckors tid.

–          Först var det en timmes träning med logoped per dag, sedan minskade det till en gång per vecka, berättar Anders.

Två år senare fick Anders ytterligare en stroke och kom åter igen till Uppsala och sedan Sandvikens sjukhus. Anders fick börja om igen med träningen. Sammanlagt hade Anders logopedkontakt under fem års tid. Han har även varit på flera veckors rehabilitering på Kanarieöarna vid två tillfällen.

Antalet arbetstimmar höjdes stegvis

Under hela sjukskrivningstiden var Anders fortfarande anställd på företaget. Arbetsgivaren och försäkringskassan hade flera möten tillsammans med Anders för att hitta en lösning som skulle göra det möjligt för honom att komma tillbaka till jobbet.

Två år efter andra stroken kunde han börja arbeta igen som låssmed. Han började med två timmars arbete per dag. Anders som inte hade kvar sitt körkort efter stroken blev hämtad av en arbetskamrat för att ta sig till jobbet.

Så småningom kunde arbetstiden utökas till tre timmar per dag, sedan fyra och fem. Sedan december 2008 arbetar Anders heltid. Han har gjort en ny uppkörning och även fått tillbaka sitt körkort.

–          Nu går det bra att prata och förlamningen i höger sida har gått tillbaka. Det känns jättebra att kunna jobba igen, säger Anders.

Företaget har en policy för rehabilitering

Ritva Erholtz är personalutvecklare och rehabsamordnare på BillerudKorsnäs. Hon berättar att företaget har en policy för rehabilitering att en arbetstagare som blir sjukskriven ska ges möjlighet att komma tillbaka sitt ordinarie arbete.

–          Vi jobbar aktivt med rehabilitering. Efter femton dagars sjukskrivning gör vi en rehabutredning. Vi ser att tidiga insatser är betydelsefulla, säger Ritva.

I början handlar det ofta om arbetstidsanpassning. Att få möjlighet att i lugn takt växa in i rollen igen. Under en tid kan företaget ge full lön men personen arbetar 50 procent i sin egen takt. Arbetskamraternas stöd är också viktigt för att få tillbaka självförtroendet efter en sjukskrivning. I hälsofrämjande syfte finns det gym i närheten som de anställda har möjlighet att använda samt företaget hyr en simbassäng på sjukhuset där de anställda kan få rehabilitering genom vattengympa.

–          Det är viktigt med regelbunden uppföljning och fortsatt planering av rehabiliteringen. Vi ser möjligheterna och det får ta tid. Vi vet att det ger resultat på sikt. Både för arbetstagaren och arbetsgivaren, avslutar Ritva.

Artikeln publicerades i Tidningen Afasi 1/2014 Text: Lisa Gunnarsdotter