Afasi innebär svårigheter att tala och förstå tal. Det är därför viktigt att utveckla alternativa sätt att kommunicera på.

Hur kan du hjälpa till att skapa tillgänglighet?

• Var lyhörd för den du pratar med
• Ge tid
• Avbryt inte
• Lyssna
• Kommentera och bekräfta att du har förstått
• En bra struktur för samtalet underlättar
• En del med afasi har svårt att förstå ord. Då kan det vara viktigt att talet är långsamt och tydligt. Andra behöver inte långsamt tal för att förstå.
• Fyll inte i ord till personer som du inte känner väl och vet att de uppskattar det.

Kommunikationspartner-träning

Afasiföreningen i Stockholms län/Afasi Center ger kurser till anhöriga och personal med tillstånd från professor Aura Kagan och Aphasia Institute i Toronto som utvecklat SCA.

Bildstöd och alternativ kommunikation (AKK)

Bildkommunikation är viktigt att använda för att kommunicera med personer som fått afasi. Bildstöd är viktigt för alla med afasi i akutskedet och det kan underlätta för många även senare Bildstöd kan användas för att inleda ett samtal, leda in samtalet på rätt ämne eller spår samt verifiera att båda personerna ömsesidigt har förstått varandra.

Samtalsmattor (Talking Mats) används ibland till vuxna med afasi. För personer som har vissa former av afasi och kommunikativa hinder kan det vara ett bra stöd med samtalsmatta. Det är viktigt att all alternativ kommunikation anpassas utifrån målgruppen. Bilder som är framtagna för barn ska exempelvis inte användas till vuxna då många uppfattar det som förminskande.

Bildtelefoni

En del med afasi tycker det är svårt att uppfatta och förstå tal via telefon. Ett sätt att underlätta kommunikationen är att använda bildtelefoni, som exempelvis Skype eller Facetime.

Möjligt att prata direkt med en person

Allt fler myndigheter och vårdinrättningar digitaliseras. Med hjälp av knapptryck till en växel eller med frågor till en virtuell karaktär på webbsidor ska en person hamna rätt. För de flesta med afasi utgör detta ett hinder.  Många med afasi har behov att prata direkt med en person som har tid att lyssna och kan hjälpa till eller guida så att personen kommer rätt. Allra lättast är det för många att prata om man både kan prata med, och se, personen samtidigt som exempelvis vid ett Skype-samtal.