Fysisk tillgänglighet

Den vanligaste orsaken till afasi är stroke. Stroke leder ofta till att halva sidan av kroppen blir förlamad (hemiplegi).

För personer som fått afasi handlar det i de allra flesta fall om höger sida av kroppen. En del återhämtar sig ganska snabbt, medan andra får en bestående fysisk funktionsnedsättning. Nedsatt funktionsförmåga i hand, arm och ben är vanligt liksom nedsatt syn, eller synfältbortfall. Epilepsi är även förekommande hos personer med afasi.

Vilka svårigheter är vanliga?

Allt som är svårt att göra med endast en hand. Det kan exempelvis vara svårt att öppna förpackningar, lyfta ned och bära en sak, öppna en tung dörr, skära upp mat.

Många har svårt att förflytta sig och gå. Det är vanligt att ha svårt att gå i trappor och det är nödvändigt med transporter som gör att man slipper gå långa sträckor samt tillgång till hiss.
För dem som använder rullstol eller rollator är det viktigt att det exempelvis finns ramper med rätt lutning, hissar, dörröppnare, handikapptoaletter samt att olika hinder som trappor, för små dörröppningar, trösklar och trång möblering tas bort. Det är även viktigt att saker ska vara åtkomliga från sittande läge (till exempel mat, information), skyltar ska vara möjliga att läsa med mera.

Synnedsättning eller synfältsbortfall gör det viktigt med dels informativ tillgänglighet, dels fysisk tillgänglighet. Fysik tillgänglighet kan handla om exempelvis kontrastmarkeringar av trappor och trappsteg, ledstänger och ledstråk, tydlig skyltning och ledsagning.

Läs mer om tillgänglighet på Myndigheten för delaktighet (länk).