13 (tretton) procent av alla vuxna i Sverige har stora lässvårigheter. Det finns därför ett stort behov av begripliga och lättlästa texter. 

19 råd för att göra texter begripliga

Afasiförbundet har tillsammans med Dyslexiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet och FUB, För barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning  samarbetat i arvsfondsprojektet Begriplig text år 2016-2019. Flera myndigheter var också engagerade i projektet. Tester gjordes med personer med olika funktionsnedsättningar för att lära mer om hur texter ska skrivas för att bli lättare att läsa och förstå. I slutet av projektet togs en bok fram med dessa råd. 
Länk till boken 19 råd för att göra texter begripliga

Begriplig text – filmer

Projektet Begriplig text har tagit fram fyra filmer där tre personer som har afasi, språkstörning respektive dyslexi och ADHD möter textmakthavare, det vill säga kommunikatörer som dagligen arbetar med text till en offentlig publik.
Länk till Begriplig texts filmer

Bild på en fyr, omslag för 19 råd för att skriva begripligt
Bokomslag: 19 råd för att skriva begripligt