Tillgänglighet vid afasi

Vad är tillgängligt för personer med afasi?

Tillgänglighet handlar om en blandning av strukturella och individuella anpassningar. Afasiförbundet listar i flikarna till höger några exempel på åtgärder som underlättar för många med afasi att kunna delta på lika villkor. Men det är viktigt att komma ihåg att de individuella skillnaderna är stora.  Exempel på åtgärder som ges är inom kommunikation, information, kognition och fysisk tillgänglighet.

Personer med annat modersmål än svenska

För personer med afasi och annat modersmål än svenska är det oftast nödvändigt att få nedanstående anpassningar och information på sitt eget modersmål.

Genom Afasiförbundets internationella samarbete finns information om afasi framtaget på ett stort antal språk. Läs mer.

Bristande tillgänglighet utgör hinder

Det är ofta svårt att ta sig och att använda olika miljöer, varor och tjänster på grund av bristande tillgänglighet.

Läs mer om kommunikativ, informativ och kognitiv tillgänglighet på Myndigheten för delaktighet www.mfd.se samt på Myndigheten för tillgängliga medier www.mtm.se
Många fysiska hinder går att ta bort med enkla medel och med kunskap. Läs mer om enkelt avhjälpta hinder på Boverkets webbsida.