Det är vanligt att personer med förvärvade hjärnskador som afasi får även förändrade kognitiv funktionsförmåga. De som får hjärntrötthet  har svårt att hålla koncentrationen uppe och vara aktiv.

Vad innebär kognitiv nedsatt funktionsförmåga?

Kognitiva funktioner är de processer som sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och förmedlar information. Kognition handlar om förmågan att tänka, känna och lära för att skapa ordning och begriplighet i tillvaron.

Kognitiva funktioner kan delas in i exekutiva funktioner, minne, generaliseringsförmåga, perception, stresstålighet och mentaliseringsförmåga. Läs mer om kognitiva funktioner.

Nedsatt kognitionsförmåga är inte det samma som intelligens men kan innebära att det är svårare att använda sig av sin intelligens. Det finns många hjälpmedel som gör det lättare att på olika sätt strukturera information och minnesfunktioner eller orientera sig i lokaler så att tillvaron blir enklare.

Exempel på stöd

God förberedelse, bra struktur, tydlighet och möjlighet till personligt stöd och individuell anpassning är viktigt för många personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Bra och tydlig skyltning, tillgängliga utrymningskartor vid brand, möjlighet att fråga personer om hjälp och ledsagning är exempel på andra viktiga frågor.

Det är även viktigt att ha möjlighet till rast, till vilrum och till individuellt anpassad arbetstid eller studiegång.

Läs mer om hjärntrötthet

Länk till Myndigheten för delaktighet och deras “Var-Dags-hjälp” som ger exempel på produkter som kan vara till hjälp att klara vardagen.