Folkhögskolor med afasikurser

Det finns flera folkhögskolor som har kurser för personer med afasi. En del kurser är långa och pågår från ett till  tre år.  Andra kurser är korta och kan pågå några dagar eller veckor.

Folkhögskolorna fyller en oerhört viktig funktion för att ge personer med afasi språklig träning. Många av dem som lyckas återgå i arbete efter att ha fått afasi har först gått en tid på folkhögskola.

Fyra folkhögskolor anordnar långa kurser för personer med afasi:

Länk till samlad lista över Folkhögskolor med afasikurser