Skola och utbildning

Afasiförbundet/Talknuten arbetar för att personer med afasi och språkstörning ska ha rätt till utbildning på lika villkor som andra elever, studerande och kursdeltagare.

Vi arbetar för att barn, unga och vuxna ska få tillgång till en bättre skola och utbildning som är anpassade utifrån de behov som finns.

Vi påverkar

Genom påverkansarbete försöker Afasiförbundet skapa bättre förutsättningar för att personer med afasi eller språkstörning får rätt till utbildning.

Vi arbetar med skolfrågor som rör barn och unga med språkstörning och engagerar oss på olika sätt i aktuella utredningar. Vi har exempelvis arbetat aktivt under olika faser i SAK-utredningen (SOU 2016:46) samt funnits med i referensgrupp till Saknad! SOU 2016:94 som handlar om skolfrånvaro. Vi bevakar aktuella skolfrågor och skriver om dem på Talknutens facebooksida. 

Det finns fyra folkhögskolor som har långa kurser för personer med afasi. Flera av dessa afasikurser har haft problem med finansiering, riksfärdtjänst och rekrytering av deltagare. Afasiförbundet har under flera år arbetat med frågan och uppvaktat olika ansvariga ministrar och utredningar inom folkhögskoleområdet samt arbetat med färdtjänstfrågor.

Afasiförbundet kan ge stöd och hjälpa medlemmar som har fått avslag att överklaga riksfärdtjänst till folkhögskoleutbildning.

Läs Afasiförbundets och folkhögskolornas pressmeddelande Tufft för afasilinjerna

Samråd

Afasiförbundet/Talknuten finns representerad i olika samråd när det gäller utbildningsfrågor (se lista nedan).

Studieförbundet Vuxenskolan: Linda Bergfeldt
Alma folkhögskolas styrelse: Berit Robrandt Ahlberg
Skolverket: Linda Bergfeldt
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM: Linda Bergfeldt
Samarbete med folkhögskolor som ger långa och korta afasikurser

Press

Vi Lärare Specialpedagogik Skolan måste förstå utmaningarna med flerspråkighet
Altinget Vi uppmanar till omtag – rädda språkförskolorna
Skolvärlden Öka kunskapen om språkstörning i skolan
Altinget Dags att alla barn får välja skola
Göteborgs Posten Ingen studiero utan tillgängliga lärmiljöer
Dagens Samhälle – Hög tid att betala av utbildningsskulden
Debattartikel om kognitivt stöd i skolan

Dagens Samhälle – Mer idrott i skolan kräver bättre stöd
Altinget.se – Dags för ett elevperspektiv i skoldebatten
Dagens Samhälle – Dagens skola är inte för alla barn
Altinget.se – Debatt – Elevhälsan måste bli proaktiv
Dagens Samhälle – Gör nu elevers rätt till stöd till verklighet!
Altinget.se – Debatt: Anpassningar för eleverna gör stor skillnad
Lärarnas Tidning – Afasiförbundet välkomnar nya läsgarantin
Debattartikel i UNT om likvärdig utbildning

Remissvar

Länk till Afasiförbundets remissvar och yttranden