Här kan du läsa mer om aktuella frågor som Afasiförbundet och Talknuten jobbar med kring afasi och språkstörning/DLD.

Kongress i Uppsala

Den 25-27 oktober 2024 håller Afasiförbundet kongress på Scandic Uplandia i Uppsala.

Nominera till förbundsstyrelsen senast den 31 mars 2024. Kontakt med valberedningen via Lars Berge-Kleber berge448@gmail.com eller telefon 070-312 74 54.

Motioner till kongressen ska ha inkommit till Afasiförbundet senast den 30 april 2024. Enskilda medlemmar och föreningar kan skriva motioner. Länsföreningen ska bifoga ett yttrande till motionen. Använd den mall för motioner som Afasiförbundet har. Ladda ned mallan i PDF-format här eller mejla info@afasi.se så skickar vi den i word.

Nominera till Ellen-stipendiet för förtjänstfullt arbete inom Afasiförbundet/afasiföreningen. senast den 30 april 2024.

Arvsfondsprojektet “Levla upp” utvecklar digitalt spel

Arvsfonden har beviljat Afasiförbundet 7 miljoner för att under två års tid arbeta med spelprojektet Levla upp”. Målet är ett digitalt språkstimulerande spel som både är roligt och lagom utmanande för den som spelar. Utvecklingen sker i en samskapande process med personer med afasi, afasiföreningar, mötesplatser och folkhögskolor med afasilinjer. 

Projektet “Levla upp” startade i september 2023. Först tar vi fram idéer för spelet, därefter får själva utvecklingen ta fart. Idéer och digitala funktioner ska testas i omgångar och av olika grupper.   Projektledare är Ester Hedberg. Kontakt e-post ester.hedberg@afasi.se telefon: 070-033 29 93.

Digital delaktighet tema för Afasidagen 2024

Digital delaktighet är temat för Afasidagen i Sverige den 10 oktober 2024.

Afasi-månaden i juni

Under juni månad uppmärksammas afasi i många länder. Afasiförbundet brukar bland annat delta i #RockingAphasia där man under afasi-månaden lägger ut målade stenar med information om afasi.

Kongress 25-27 oktober 2024

Den 25-27 oktober håller Afasiförbundet kongress i Uppsala. Kallelsen till kongressen går ut i början av året. Fram till den 30 april 2024 kan föreningar skriva motioner till kongressen. Till och med den 31 mars kan föreningarna nominera personer till förbundsstyrelsen.

Långsam uppspelning i SVT Play

Afasiförbundet har fört en dialog med SVT om behovet av långsam uppspelning av tv-program. Nu går det att välja långsam och snabb uppspelning i SVT Play app. Du går in på ett tv-program och väljer funktionen via kugg-hjuls ikonen. En manual för hur man ställer om till långsam uppspelning publiceras i Tidningen Afasi 1/2024.

Remissvar tillgänglig e-legitimation

Afasiförbundet är remissinstans till utredningen “En saker och tillgänglig statlig e-legitimation” (SOU 2023:61). Remisstiden går ut den 31 januari 2024. Afasiförbundet har skickat in vårt svar i början av december. Läs vårt remissvar här

Broschyr om samtalsparnerträning

Tre logopeder och forskare vid Göteborgs universitet, Karin Eriksson, Emma Forsgren och Charlotta Saldert har skrivit en broschyr om att vara samtalspartner “Samtal vid afasi”. Broschyren kan läsas i PDF och beställas här

Om afasi – ny broschyr

Afasiförbundet har tagit fram en ny kort broschyr om afasi med samma titel, “Om afasi”. Du kan läsa broschyren i PDF och beställa den här

Alla talar olika. Alla röster räknas

Under 2023 har vi fokuserat Röst- och taligenkänningstjänster. Läs mer om vårt arbete här

Vi fortsätter med detta arbete eftersom det är ett vikigt område för våra medlemmar.

Digitala nätverk för yngre med afasi

Afasiförbundet och afasiföreningarna arbetet med digitala nätverk för personer med afasi upp till 55 år. Du som vill vara med kan vara bosatt i hela landet.

Afasiföreningen i Värmland är värd för bokcirklar. Anmäl ditt intresse att vara med i bokcirkeln till logopeden ann.ander@telia.com (från Göteborgs Afasiförening).

Anmäl ditt intresse för andra digitala nätverk till info@afasi.se så hjälper vi gärna till med kontakt.

Utredning om elever med funktionsnedsättning

Utredningen ”Mer kunskap om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet” (SOU 2022:2) blev klar den 15 december 2023.

Särskild utredare är Magnus Tideman, professor i socialt arbete med inriktning funktionshinder vid Högskolan i Halmstad.

Afasiförbundet/Talknuten har lämnat in ett underlag till utredningen om språkstörning/DLD och med tankar om områden statistik måste tas fram och kunskapen öka. Vi har även träffat utredningen tillsammans med Logopedförbundet. Underlaget är publicerat på vår webbsida. https://afasi.se/2022/10/31/uppmarksamma-sprakstorning-i-skolan/

Flerspråkiga elever med språkstörning/DLD

Den 20 oktober uppmärksammades den internationella DLD-dagen på temat DLD i hela världen. Afasiförbundet/Talknuten uppmärksammade dagen med två debattartiklar. En i Vi lärare Specialpedagogik “Skolan måste förstå utmaningarna med flerspråkighet”. Den andra publicerades i Dala-Demokraten “Språkstörning en vanlig diagnos”. Läs artiklarna på www.afasi.se/press

Sök medel från Afasifonden

Afasiförbundets Afasifond delar ut fem prisbasbelopp per år till forskning om afasi. Ansök innan den 31 januari 2024 till Afasiförbundet. Läs mer om ansökan till Afasifonden här

Tillgänglig kriskommunikation

Afasiförbundet har fortsatt vårt arbete för tillgänglig och begriplig kriskommunikation. Vi har deltagit med att ta fram rapporten “Nå ut med livsviktig krisinformation”. Afasiförbundets ledamot Karin Zätterman har deltagit i en konferens om Kriskommunikation som MSB och MTM anordnade tillsammans på samma titel som rapporten. Konferensen spelades in och kan ses i efterhand på Myndigheten för tillgängliga mediers webb. Länk till Nå fler med livsviktig information

Byte av medlemsregister

Afasiförbundet har bytt medlemsregister i maj-juni. Nytt är att alla medlemmar kommer att personnummer-sättas genom SPAR eftersom allt fler regioner och kommuner kräver det när föreningarna söker bidrag från dem för sina verksamheter. Om du inte vill finnas med med personnummer i vårt register så mejla oss på info@afasi.se och uppge ditt namn, din adress och/eller ditt medlemsnummer.

Vi arbetar nu för att utbilda kontaktpersoner i föreningarna kring det nya medlemsregistret. Kontakta Afasiförbundets Föreningsutvecklare Sofie Lind för att få veta mer. e-post: sofie.lind@afasi.se eller telefon: 08-545 663 66.

Arvsfondsprojekt Nationellt kompetenscentrum för förvärvad hjärnskada

Afasiförbundet är med i ett projekt om att bygga upp ett digitalt nationellt kompetenscentrum för förvärvade hjärnskador, NKFH. Projektet är inne på sitt andra projektår av tre och håller som bäst på att bygga upp en webbplats med begriplig och lättläst information. Afasiförbundet är medsökande och siter förutom i styrgruppen med i flera referensgrupper. Länk till webbsidan https://www.hjarnskada.se/

Kontakt med projektledare NKFH Ingela Ljunggren Thörnblad e-post

Om afasi och språkstörning/DLD i medier

Afasi och språkstörning/DLD har uppmärksammats i flera medier. I januari 2024 uppmärksammas afasi i SVT:s program Fråga Doktorn.

Länk till nyhetsinslag, radioprogram, artiklar och debattartiklar om afasi och språkstörning/DLD