Afasifonden

Afasifonden ger stöd till forskning och utveckling inom afasiområdet.

Stöd kan även utgå till personer som arbetar med att utveckla olika rehabiliterings eller habiliteringsmetoder till gagn för målgruppen.

Afasifonden förvaltas av Afasiförbundets styrelse och fondens räkenskaper granskas av auktoriserad revisor.

Två ansöknings-tillfällen per år

Afasifonden har två ansökningstillfällen per år – den 31 januari och den 31 augusti.

Ansökan ska innehålla syfte, mål, metodbeskrivning, tidsplan och budget. Ange kontaktperson för forskningsprojekt samt kontaktperson för ekonomiska frågor.

Mejla er ansökan och eventuella frågor till Afasiförbundets kanslichef Linda Bergfeldt e-post linda.bergfeldt@afasi.se

Redovisning i Tidningen Afasi

De projekt som får stöd av Afasifonden förväntas skriva en artikel om studien/projektet till Afasiförbundets medlemstidning Afasi. På det sättet återkopplar vi vad som görs för Afasifondens medel till våra medlemmar.

Afasifondens stadgar

Under Afasiförbundets kongress 2022 antogs nya stadgar för Afasifonden.
Läs stadgarna här

Ge en gåva till Afasifonden

Om du vill bidra till Afasifonden med en gåva gör du det via Bankgiro: 566-8726 eller med swish till: 123 576 32 71

Minnesgåvor till Afasiförbundet går till Afasifonden. Läs mer om minnesgåvor här

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-545 663 60 eller e-post till info@afasi.se

Tack för din gåva! Den gör skillnad.