Afasiförbundet och afasiföreningarna arbetar gentemot olika medier för att uppmärksamma afasi och språkstörning. Följ hur vi har synts i medier genom att söka under aktuellt år. 

I Afasiförbundets nyhetsrum på My News Desk lägger vi ut pressmeddelanden samt bloggar.

Länk till Afasiförbundets nyhetsrum

Följ vad som händer i Afasiförbundet prenumerera på nyheter – PressMachine

År 2022

Riksmedier

DN, Dagens Nyheter – Skollagen fungerar inte för funktionsnedsatta elever
Altinget – Ge rätt stöd till personer med språkstörning
Kollega – Svårt att ha ersättning och jobba ideellt
Skolvärlden Skolan måste bli bättre på att fånga upp elever med språkstörning
TV4 nyheter Larm om bristande stöd till afasipatienter – får inte träffa logoped
Modern Psykologi 9-10/2022 När språket inte lyder (tryckt tidning)
Modern Psykologi 9-10/2022 Jag kunde bara säga trafik (tryckt tidning)
Modern Psykologi 9-10/2022 Jag vaknade och kunde inte prata (tryckt tidning)
Altinget Slopa inte finansieringen för att säkra likvärdigheten för elever med funktionsnedsättning, Edholm

Altinget Utbildning Årets mest lästa debatter

Lokal press och media

Barometern Logopeder behövs i primärvården
Vimmerby tidning Logopeder behövs i primärvården
Västerviks tidning Logopeder behövs i primärvården
Oskarhamns tidningen Logopeder behövs i primärvården
Dagens Hultsfred Logopeder behövs i primärvården
Dagens Kalmar Logopeder behövs i primärvården
Tidningen Ångermanlänningen Det behövs logopeder i primärvården – borde vara självklara på vårdcentraler
Gefle Dagblad Logopeder behövs i primärvården
Ljusnan Logopeder behövs i primärvården
Ljusdalsposten Logopeder behövs i primärvården
Söderhamnkuriren Logopeder behövs i primärvården
VK, Västerbotten Kuriren Öka tillgången till logopeder i primärvården (tryck och webb)
Kungsbackaposten Logopeder behövs i primärvården
SN, Sörmlands nytt Logopeder behövs i sörmländsk primärvård
Hudiksvalls tidningen Logopeder behövs i primärvården
Örnsköldsviks Allehanda Glöm inte de afasidrabbade – logopeder behövs i primärvården
KK, Katrineholms Kuriren Logopeder behövs i primärvården
NWT, Nya Wärmlands Tidning Logopeder behövs i primärvården
Hallands nyheter Logopeder behövs i primärvården
Arbetarbladet Logopeder behövs i primärvården
Dagens Vimmerby Logopeder behövs i primärvården
Dagens Hultsfred Logopeder behövs i primärvården
Sundsvalls Tidning Öka tillgången till logopeder i primärvården
Sydsvenskan papperstidning (20220917) och digitalt Region Skåne bryter mot nationella riktlinjer Vård vid stroke
Helsingborgs Dagblad papperstidning (20220917) och digitalt Region Skåne bryter mot nationella riktlinjer Vård vid stroke
LT, Länstidningen: Östersund Ingen ska sakna en logoped
Dagens Vimmerby: Fortsatt ojämlik tillgång till logoped
KK, Katrineholms-Kuriren: Ingen ska sakna en logoped
Gefle Dagblad: Ingen ska sakna en logoped
PT, Piteå Tidning: Ingen ska sakna en logoped Norrbottens-Kuriren, Ingen behövande ska bli utan logopedhjälp
Hela Hälsingland, Ingen ska sakna en logoped
Arbetarbladet, Ingen ska sakna en logoped
Barometern, Fortsatt ojämlik tillgång till logopeder
ÖP, Östersunds Posten, Strokepatienter har rätt att få träffa en logoped
Nerikes Allehanda, För få får träffa logoped efter en stroke
NWT, Nya Wermlands-tidningen, Fortsatt ojämlik tillgång till logopeder
Folkbladet, Strokepatienter riskerar utanförskap och psykisk ohälsa
Smålandsposten, Fortsatt ojämlik tillgång till logopeder
Dagens Kalmar Fortsatt ojämlik tillgång till logopeder
Folkbladet Östergötland Strokepatienter riskerar utanförskap och psykisk ohälsa (papperstidning)
Ljusnan Stora skillnader i vem som får träffa en logoped (papperstidning)
Söderhamnkuriren Stora Skillnader i vem som får träffa en logoped (papperstidning)
Ljusdals Posten Stora skillnader i vem som får träffa en logoped (papperstidning)
Dagens Kalmar Fortsatt ojämlik tillgång till logopeder (papperstidning)
Gefle Dagblad Logopeder behövs i primärvården
Ljusnan Logopeder behövs i primärvården
Ljusdalsposten Logopeder behövs i primärvården
Söderhamnkuriren Logopeder behövs i primärvården
VK, Västerbotten Kuriren Öka tillgången till logopeder i primärvården
Kungsbackaposten Logopeder behövs i primärvården
SN, Sörmlands nytt Logopeder behövs i sörmländsk primärvård
Hudiksvalls tidningen Logopeder behövs i primärvården
Örnsköldsviks Allehanda Glöm inte de afasidrabbade – logopeder behövs i primärvården
KK, Katrineholms Kuriren Logopeder behövs i primärvården
NWT, Nya Wärmlands Tidning Logopeder behövs i primärvården
Hallands nyheter Logopeder behövs i primärvården
Arbetarbladet Logopeder behövs i primärvården
Dagens Vimmerby Logopeder behövs i primärvården
Dagens Hultsfred Logopeder behövs i primärvården
Sundsvalls Tidning Öka tillgången till logopeder i primärvården
Sydsvenskan papperstidning (20220917) och digitalt Region Skåne bryter mot nationella riktlinjer Vård vid stroke
Helsingborgs Dagblad papperstidning (20220917) och digitalt Region Skåne bryter mot nationella riktlinjer Vård vid stroke
LT, Länstidningen: Östersund Ingen ska sakna en logoped
Dagens Vimmerby: Fortsatt ojämlik tillgång till logoped
KK, Katrineholms-Kuriren: Ingen ska sakna en logoped
Gefle Dagblad: Ingen ska sakna en logoped
PT, Piteå Tidning: Ingen ska sakna en logoped Norrbottens-Kuriren, Ingen behövande ska bli utan logopedhjälp
Hela Hälsingland, Ingen ska sakna en logoped
Arbetarbladet, Ingen ska sakna en logoped
Barometern, Fortsatt ojämlik tillgång till logopeder
ÖP, Östersunds Posten, Strokepatienter har rätt att få träffa en logoped
Nerikes Allehanda, För få får träffa logoped efter en stroke
NWT, Nya Wermlands-tidningen, Fortsatt ojämlik tillgång till logopeder
Folkbladet, Strokepatienter riskerar utanförskap och psykisk ohälsa
Smålandsposten, Fortsatt ojämlik tillgång till logopeder
Dagens Kalmar Fortsatt ojämlik tillgång till logopeder
Folkbladet Östergötland Strokepatienter riskerar utanförskap och psykisk ohälsa (papperstidning)
Ljusnan Stora skillnader i vem som får träffa en logoped (papperstidning)
Söderhamnkuriren Stora Skillnader i vem som får träffa en logoped (papperstidning)
Ljusdals Posten Stora skillnader i vem som får träffa en logoped (papperstidning)
Dagens Kalmar Fortsatt ojämlik tillgång till logopeder (papperstidning)
Sydsvenskan Efter trettio år med hjälp kan Helena nu klara sig själv
Skånska Dagbladet Utan konto inga pengar – inga pengar inget konto
Landskrona Direkt Afasiföreningen firade Mårten
Ljusnan Mentorer ska stötta och hjälpa de med afasi

År 2021

Riksmedier

Dagens Samhälle – Stödet till barn med språkstörning måste förbättras 
Altinget – Vi uppmanar till omtag – rädda språkförskolorna
Altinget – Dags att alla barn får välja skola
Aftonbladet – Hjälpmedel börjar bli en klassfråga
Arvsfonden – Vi firar nordiska afasidagen och Afasiförbundets 40-års jubileum
Skolvärlden – Gör matematiken språk-lätt

Lokal press och medier

Södermanlands Tidning – Lyssna på oss som stängs ute men vill in
Vimmerby tidning – Digital delaktighet – vi vill vara med och påverka
KKuriren – Digitala tjänster måste vara tillgängliga för alla
Dagens Hultsfred – Digitala tjänster – vi vill vara med och påverka!
Kristianstadsbladet – Vi med afasi hamnar i digitalt utanförskap
Nerikes Allehanda – Öka digital tillgänglighet
Allehanda – Många med afasi har svårt att använda de digitala tjänsterna
Länstidningen i Södertälje – Många upplever ett digitalt utanförskap
NWT, Nya Wermlands Tidningen – Inget om oss utan oss
Västerviks tidning – Digitala tjänster – vi vill vara med och påverka
Barometern – Digitala tjänster – Vi vill vara med och påverka
Hela Hälsingland – Afasidagen 10 oktober – öka tillgängligheten för digitala tjänster
Dagens Vimmerby – Digitala tjänster – vi vill vara med och påverka
Gefle Dagblad – Inför Afasidagen – inget om oss utan oss
P4 Stockholm – Hjärna tillsammans – framgångsprojekt för hjärnskadade
Norrtelje tidning – Alla kan inte använda digitala tjänster
Allehanda – Vad kan hända när Ö-viks sjukhus omorganiserar?
Gefle Dagblad – Anders fick stroke som 41-åring – nu hjälper han andra drabbade: “Grina gjorde jag i början så in i helvete”
P4 Gävleborg – Cicki och Katarina föreläser om livet med afasi efter en stroke

År 2020

Riksmedier

Dagens Samhälle – Hög tid att betala av på utbildningsskulden
Skolvärlden – Öka kunskapen om språkstörning i skolan 
Dagens Samhälle – Dags att bryta det digitala utanförskapet

Lokal press och medier

Norrtelje tidning – Se till att bryta tystnaden
Gefle dagblad – Se till att bryta tystnaden för afasidrabbade
Hela Hälsingland

Söderhamns kuriren (tryckt och digitalt)
Ljusnan (tryckt och digitalt)
Hudiksvalls Tidningen (tryckt och digitalt)
VF, Värmlands Folkblad (tryckt och digitalt)
Arbetarbladet
Barometern (tryckt och digitalt)
Västerviks tidning (tryckt och digitalt)
Vimmerby tidning (tryckt)
Dagens Vimmerby (tryckt och digitalt)
Dagens Västervik
Dagens Hultsfred
Folkbladet
Kristianstadsbladet (tryckt och digitalt)
Oskarshams tidning OT Barometern (tryckt och digitalt)
Katrineholmskuriren (tryckt och digitalt)
Eskilstunakuriren (tryckt och digitalt)
ÖP, Östersundsposten 

Hela Hälsingland – ”Afasi kan skapa både socialt och digitalt utanförskap ”Kunskapen är jättedålig”
Hela Hälsingland – ”När orden sviker, Brita-Karin om att leva med afasi. Jag är mycket lugnare nu”

År 2019

År 2018

År 2017

År 2016

År 2015

År 2014