Digital delaktighet – Afasidagen 2020

Digital delaktighet är ett av Afasiförbundets fokusområden. Under Afasidagen 2020 den 10 oktober kommer vi att lyfta området som har fått extra aktualitet under Corona-krisen.

Den 10 oktober uppmärksammar Afasiförbundet Afasidagen. Vi gör det på flera olika sätt:

  • Afasiförbundet arrangerar tre digitala föreläsningar på temat digital delaktighet med forskarna Stefan Johansson och Helena Taubner, den 7, 8 samt 10 oktober. Afasiförbundet får hjälp av Begripsam för att försöka göra dem tillgängliga för så många som möjligt. Titta på de nu textade föreläsningarna i efterhand på https://vimeo.com/user93792796
  • Våra lokala afasiföreningar debatterar i lokalpress på temat digital delaktighet.
  • Några av afasiföreningarna ordnar lokala aktiviteter, men på grund av smittläget och corona sker det i mindre skala.

 

Debatt
Norrtelje tidning (tryckt och digitalt)
Gefle Dagblad (tryckt och digitalt)
Hela Hälsingland
Söderhamns kuriren (tryckt och digitalt)
Ljusnan (tryckt och digitalt)
Hudiksvalls Tidningen (tryckt och digitalt)
VF, Värmlands Folkblad (tryckt och digitalt)
Arbetarbladet
Barometern (tryckt och digitalt)
Västerviks tidning (tryckt och digitalt)
Vimmerby tidning (tryckt)
Dagens Vimmerby (tryckt och digitalt)
Dagens Västervik
Dagens Hultsfred
Folkbladet
Kristianstadsbladet (tryckt och digitalt)
Oskarshams tidning OT Barometern (tryckt och digitalt)
Katrineholmskuriren (tryckt och digitalt)
Eskilstunakuriren (tryckt och digitalt)
ÖP, Östersundsposten 
Afasiförbundets nyhetsrum

Dagens Samhälle Dags att bryta det digitala utanförskapet

Intervjuer
Hela Hälsingland “Afasi kan skapa både socialt och digitalt utanförskap “Kunskapen är jättedålig”
Hela Hälsingland “När orden sviker, Brita-Karin om att leva med afasi. Jag är mycket lugnare nu”

Lokala aktiviteter
Flera föreningar anordnar trots corona-pandemin aktiviteter för att uppmärksamma afasidagen. Det handlar om aktiviteter som hålls utomhus och med avstånd mellan deltagarna.

Afasiföreningen i Värmland har till exempel spelat in en film på sin Facebook-sida Afasiföreningen i Värmland och har lagt ut information om aktiviteter på Afasidagen på sin hemsida. Länk till Afasiföreningen i Värmland.

Panel med Sveriges Logopedstudenter
Afasiförbundet har bjudits in att delta vid Sveriges Logopedstudenters (SLOSS) kongress den 10 oktober. Fredrik Sandman från Afasiföreningen i Stockholms län kommer att dela sina erfarenheter av att ha afasi och få kommunikativ rehabilitering till studenterna i en paneldiskussion. Afasiförbundet delar också ut några av våra broschyrer till logopedstudenterna.

Nordiskt samarbete
Nordiska Afasiorganisationen Nordic Aphasia Association har under ledning av Finska Aivoliitto tagit fram en film på temat Ge tid. Du kan se samma film hos afasiföreningarnas i Finland, Norge, Island och Färöarna.

Ge tid-film framtagen inom det nordiska samarbetet. Länk till Ge tid-filmen

Mer om digital delaktighet
Digitala tjänster används idag i en lång rad sammanhang. För att boka tider med sjukvård och andra, för att kommunicera med omvärlden, för att handla varor, för att sköta bank-ärenden och kontakt med myndigheter, för att få information och så vidare.

Men det är inte lätt. Många digitala tjänster är onödigt krångliga. Digitala tjänster måste därför utvecklas och bli universellt utformade. Universell utformning innebär att olika användares behov utgör utgångspunkten när nya digitala tjänster utvecklas. Med universell utformning säkerställs den digitala tillgängligheten initialt i stället för att behöva åtgärdas i efterhand. Användartester behöver därför göras och profiler tas fram kring alla de medborgare som idag har svårt att använda digitala tjänster självständigt.

Personer med afasi kan exempelvis ha:

  • svårt att förstå språk, talat och/eller skriftligt
  • svårt att läsa, skriva och använda siffror
  • svårt att hålla flera saker i minnet samtidigt
  • svårt att använda lösenord och BankID
  • svårt att navigera och hitta i digitala tjänster

Digitala hinder går att lösa och komma runt när viljan finns. Det har inte minst Afasiförbundets samarbete inom projektet Begriplig text, med Begripsam och projektet DigiKog samt med företaget ReadSpeaker som tog fram en långsam talsyntesröst visat. 

Länk till Begriplig text
Länk till DigiKog

Du kan lyssna på den långsamma talsyntesen på www.afasi.se där vi använder rösten. Du kan även lyssna på den på Funktionsrätt Sveriges webbplats Respekt för rättigheter. Länk till www.respektforrattigheter.se

 

Stillbild från Noric Aphasia Associations tecknade Ge tid-film till Afasidagen 2020.
Stillbild från Nordic Aphasia Associations Ge tid-film som lanseras till Afasidagen 2020.