Halvsidesförlamning

Efter en Stroke är det vanligt med nedsatt funktionsförmåga i höger (vanligast) alternativt vänster kroppshalva med nedsatt förmåga att gå samt röra arm och hand som följd. En del använder rullstol.

Nedsatt fysisk funktionsförmåga ställer krav på en välfungerande fysisk miljö ska vara funktionell och användbar. Läs mer om tillgänglighetskrav i fysisk miljö, Boverket www.boverket.se