Synfältsbortfall

Synfältsbortfall är vanligt efter en hjärnskada. Sex av tio som fått en stroke har synfältsbortfall. Ögonen kan lära sig att kompensera för synfältsbortfallet.

Vad innebär synfältsbortfall?

Synfältsbortfall är ett vanligt symptom efter till exempel stroke och innebär att vissa delar av synfältet på ett eller båda ögonen försvinner. För en person med synfältsbortfall kan det bli svårt att läsa. Personen tappar bort ord eller delar av ord när denne läser. Det kan också vara svårt att hitta den nya raden när man ska byta rad. Att orientera sig i ett rum och att uppfatta personer och föremål i det påverkade synområdet är också ofta svårt för den som fått ett synfältsbortfall.

Olika typer av synfel

Ett synfältsbortfall kan även vara fläckvist (så kallat scotom). Andra personer kan få problem med dubbelseende efter hjärnskada på grund av att ögonens rörelser inte samordnas.

En problematik är också att ha svårt att uppfatta kontraster. Det blir då besvärligt att urskilja gråskalor. Förmågan att ställa om synskärpan, det vill säga växla om med blicken från långt håll till nära håll, (så kallad ackommodation) kan också påverkas.

Hur upptäcks synstörningar?

Om en person upplever att den har synproblem görs en fördjupad bedömning där en logoped tittar på läsförmågan, en arbetsterapeut bedömer synen när personen gör olika aktiviteter och en sjukgymnast iakttar hur personen rör sig samt klarar av att uppfatta stimuli från två håll. Det kan även vara nödvändigt att en psykolog gör en bedömning för att kunna förstå symptomen bättre.

Vad är synträning?

Den som har ett synfältsbortfall behöver träna på att fokusera/hålla kvar blicken, på samsyn (de båda ögonens samspel) samt öva upp blickens snabbhet (hur snabbt blicken klarar av att förflytta sig, så kallade sackader) vid läsning.

Synfältsbortfall går inte att träna bort men ögonen kan ”lära sig” att kompensera för bortfallet. Det är vanligt att man undviker att röra ögonen åt det håll där ett synfältsbortfall finns på grund av att det känns obehagligt eller att man tappar bort automatiken i ögonmotoriken. Ögonmotorisk träning går ut på att lära sig att röra på ögonen för att på så sätt upptäcka information i området där det finns ett synfältsbortfall.

Genom sådan träning kan synfältet vidgas utan att personen behöver vrida på huvudet. Den som successivt tränat sig och lärt sig att titta åt det blinda synfältet har övat in en bra strategi för att inte missa information i synområdet.

Viktigt träna olika aktiviteter

Det är viktigt att överföra träningen av synen till olika aktiviteter. Till exempel att kunna röra sig ute i trafiken på ett säkert sätt. Eller att kunna handla i en affär där flera olika aspekter av syn och uppfattning av rumslighet måste samspela.

Fakta:  Eric Lindström, logoped och Lena Hamelius, arbetsterapeut,  Huddinge sjukhus syngruppen. Texten publicerades första gången i Tidningen Afasi (AfasiNytt) 4/2013