Bildstöd vid afasi

Afasiförbundet har samlat några bildstöd som kan vara användbara i kommunikationen med personer som har afasi. Vi tipsar även om hur man kan göra egna bildstöd och en kommunikationsbok.

Det är viktigt att möjliggöra kommunikation. Bildstöd är ett bra sätt att kommunicera med en person som har svårt att få fram de ord som denne vill säga. Det är viktigt att stämma av med ja, nej, vet inte och kanske för att säkerhetsställa att man har uppfattat det som personen med afasi vill kommunicera korrekt.

Stödkort vid akutsamtal

Afasicenter har tagit fram stödkort vid akutsamtal. Det är bildstöd för basala frågor som sitter på ett knippe. Stödkorten säljs av Afasicenter och är tänkta att användas av all vårdpersonal, framförallt under akutvårdsskedet.
Länk till beställning av stödkort

Bildstöd kring att förbereda sig för kris-situationer

Afasiföreningen i Södra Älvsborg har tagit fram ett bildstöd kring vad alla personer i Sverige behöver förbereda sig kring för att stå rustade inför eventuella krissituationer. Listan bygger på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps broschyr “Om krisen eller kriget kommer”.

Bildstöd förbereda sig inför kris

Bildstöd från Arvsfondsprojektet “Afasi – kommunikation, delaktighet”

Afasiföreningen i Gävleborgs Arvsfondsprojekt “Afasi – delaktighet, kommunikation” har tagit fram en rad olika bildstöd som kan vara användbara i vardagen. De har också tagit fram några bildstöd om politik.

OBS! Företaget Symbolbruket har copyright till samtliga bilder i bildstöden nedan.

Siffror ental, ja, nej, jag vet inte, annat, länk bildstöd

Veckodagar, länk bildstöd

Månader, länk till bildstöd

Samtalsämnen, länk till bildstöd

Kommunikationssätt eller stöd, länk

Det här är svårt för mig, länk bildstöd

Så här kan du hjälpa mig, länk bildstöd

Politiker, ministrar, länk bildstöd

Politik, partier, länk bildstöd

Politik, ord, länk bildstöd

Alfabetet, länk bildstöd

Kroppsdelar, länk bildstöd

Känslor, länk bildstöd

Siffror, tiotal och hundratal, länk bildstöd

Yrken, länk bildstöd

Allt till musik med frågor


Gör egna bildstöd

På exempelvis Papunet och Bildstöd.se kan man göra sina egna bildstöd genom att klippa ihop bilder på en karta och sedan skriva ut på en skrivare.

På dessa sidor finns redan många bildstöd som andra har gjort och som det är möjligt att använda.

Bildstöden kan lamineras så att de håller bättre, man kan också klippa isär enskilda bilder och klistra på magneter på baksidan så att de kan sättas ut på en till exempel whiteboardtavla för struktur- och minnesstöd. Bildstöden kan även användas som hel karta vid kommunikation.

Länkar till papunet bildstöd och bildstöd.se

Gör en kommunikationsbok

Logopeder hjälper ofta personer med afasi att ta fram personliga kommunikationsböcker med bilder som personen vill ha för att berätta om sig själv och vad man vill.

Afasiförbundet säljer materialet “När orden tryter” där man lär sig att göra en egen kommunikationsbok. Länk beställ material

Boken Lexin bildteman presenterar även bildstöd indelat i olika kategorier/ samtalsområden. Länk för att beställa boken

Här kan du ladda ned en PowerPoint och se hur en kommunikationsbok kan se ut. Länk till exempel kommunikationsbok

Länk till tomma sidor i en kommunikationsbok där du kan klistra in bilder själv.

Stödkort för vardagssamtal – riktat till vårdpersonal

Afasicenter säljer stödkort för vardagssamtal. Stödkorten är tänkta att användas av hemtjänstpersonal, personal vid boenden och personliga assistenter för att stödja personer med afasi att kunna kommunicera.

Länk till beställning av stödkort för vardagssamtal