Vad vågar jag göra?

Stroke är den vanligaste orsaken till afasi och många är oroliga för att det ska hända igen. En vanlig fundering är om man vågar göra saker som man gjorde tidigare – men som man har hört kan vara olämpligt.

Katharina Stibrant Sunnerhagen, som är professor i rehabiliteringsmedicin vid Göteborg Universitet och överläkare, är van vid frågor om vad man vågar göra.
För att minska risken är det viktigt att ta de förebyggande mediciner man fått utskrivna och att hålla koll på sitt blodtryck. Högt blodtryck, diabetes och rökning är viktiga riskfaktorer både för ett första strokeinsjuknande och för att det händer igen.

Bada och simma?

Vattnets flytkraft gör att man blir lättare och lyfts upp. Många uppskattar därför vattengymnastik. Men om man har dålig balans eller är svag i ena sidan kan man lätt hamna under vattnet om man inte är van och har hittat balansen i vatten efter man fick stroke. Det är viktigt att du ha någon med dig som kan dra upp dig om det skulle behövas, de första gångerna du badar och pröva först i en bassäng. Bada gärna, men gå inte i vattnet ensam om du är förlamad eller svag i ena sidan eller om du har epilepsi.

Bada bastu?

Man vet inte helt säkert, men troligtvis är inte bastubad i sig farligt. Strokepatienter i Finland avråds inte från bastubad. Det som är riskfyllt är snabb temperaturväxling – att från bastun hoppa i sjön eller ta en iskall dusch. Det gör att blodtrycket stiger kraftigt. Duscha ljummet efter bastun. Tänk också på att nedsatt känsel kan innebära risk för brännskador.

Dricka alkohol?

Man bör vara försiktig. Man lättare blir full än tidigare och om man har lite svårt med balansen när man är nykter, blir det ännu svårare när man druckit. Alkohol är inte bra för hjärnans plasticitet och därför inte lämpligt i akutskedet. Alkohol sänker också kramptröskeln. Det betyder att om man har epilepsi, får man lättare anfall när man druckit.

Ha sex?

Det är inte farligt, även om ansträngningen faktiskt kan motsvara en språngmarsch. Sexuella problem är vanliga efter stroke, men man ska inte avstå för att man är rädd för att få stroke igen. Sexuella problem kan bero på förändrad känsel eller nedsatt ork eller en förändrad relation till partnern.

Ökad risk vid flygresor?

Flygresor i sig medför ingen högre risk, förutom att man kan känna sig extra trött. Vid långa flygresor, liksom vid långa bussresor, finns en liten risk för att en ventrombos (blodpropp i benet) i sin tur kan orsaka stroke. Men det är ovanligt. Tolv sådana fall av stroke är rapporterade i världen. Drick ordentligt och var försiktig med alkohol. Att försöka röra på benen för att hålla igång blodcirkulationen är också viktigt och många använder stödstrumpor.

Träna/motionera?

Ja, det är till och med viktigt att hålla igång för att minska risken för en ny stroke. Promenader, stavgång, gymnastik och styrketräning efter förmåga är exempel på vanliga aktiviteter. Om man samtidigt har hjärtproblem, kan man behöva stöd i hur man tränar bäst. Tala med din läkare eller med sjukgymnast.

Fakta: Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor i rehabiliteringsmedicin vid Göteborg Universitet och överläkare. Texten publicerades första gången i Tidningen Afasi 2/2014