Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa som nedstämdhet och depressioner är vanligt efter att en person har fått afasi.

Det kan dels vara en direkt konsekvens av hjärnskadan där skador på vissa platser i hjärnan oftare än andra ger depression. Det kan även handla om en reaktion på funktionsnedsättningen och förändrade livsvillkor.

Psykisk ohälsa är även vanligt bland anhöriga till personer som har fått afasi. Liksom för den som fått afasi innebär det nya livet som anhörig till en person med afasi en stor livsomställning.

Viktig att få hjälp

Trots att psykisk ohälsa är vanligt i befolkningen i stort är det trots det omgärdat av en mängd tabun. Det är viktigt att våga vara öppen med och kommunicera om psykisk ohälsa för att en person ska kunna få bra hjälp, stöd och eventuell vård.

Vårdcentralen kan guida en person med psykisk ohälsa vidare till andra kontakter för att få stöd och hjälp.

Länkar

1177 Vårdguiden om psykisk ohälsa
Hjärnkoll
Sveriges Psykologförbund

Stöd till anhöriga via 1177 Vårdguiden
Socialstyrelsens vägledning för anhöriga