Träningsprogam för ökad styrka och rörlighet

Afasi_Rorelse-6661xx

Det är aldrig för sent att börja träna. Charlotte Walter, fysioterapeut, visar ett träningsprogram utformat för att kunna göras hemma.

Övningarna ökar styrka och rörlighet för den som har nedsatt funktionsförmåga i ena kroppshalvan (hemoplegi). Charlotte Walter arbetade tidigare med stroke/afasipatienter på Rehab Station i Stockholm. Länk till träningsprogrammet finns längst ner på sidan.

foto: Jyrki Sivenius och text: Charlotte Walter.

Länk till Träningsprogram med bilder

Text och bilder publicerades första gången i Tidningen Afasi 2/2014