Kort om Afasi

Afasi uppstår efter en förvärvad hjärnskada.
Cirka 7000 – 10 000 personer får afasi varje år.

Exempel på förvärvade hjärnskador är

  • stroke
  • hjärntumör
  • trafikolycka
  • våld mot huvudet.

Afasi innebär ofta svårigheter att

  • tala
  • förstå språk
  • läsa, skriva och/eller räkna
  • komma i gång med saker
  • minnas.

Många får också hjärntrötthet (fatigue). Det innebär att orken hastigt tar slut. Då behövs vila.

Har du afasi eller är anhörig?
Välkommen till oss. Här finner du gemenskap och kunskap.
Du får också möjlighet att utvecklas i möten
med andra i liknande situation.

Bli medlem