10 råd för bra kommunikation

10 råd för bra kommunikation med personer som har afasi.

  1. Ge tid! 
  2. Håll ögonkontakt när du lyssnar och pratar
  3. Undvik att avbryta och fylla i ord
  4. Prata en i taget
  5. Ställ en fråga i taget 
  6. Använd korta meningar
  7. Prata lugnt men på ett naturligt sätt
  8. Använd gärna kroppsspråk, till exempel tumme upp och tumme ned
  9. Stäm av att du förstått den som talar korrekt
  10. Var respektfull