Forskning

Lättare att skriva för personer med afasi

Med hjälp av datorbaserat skrivstöd är det möjligt att träna upp skrivförmågan vid afasi. Det visar ny forskning från Sahlgrenska akademin.

Läs artikel 

The Aphasia Institute, Toronto, Kanada

The Aphasia Institute, Toronto, Kanada, är en mötesplats för människor med afasi och deras närstående. Där arbetar man också med utbildning, utveckling och forskning. Sedan 1979 har Dr Aura Kagan och hennes kollegor på Aphasia Institute arbetat för att synliggöra kompetensen hos personer med afasi och öka delaktigheten i kommunikativa samspel för människor med afasi. Samtalsstöd är viktigt för att möjliggöra detta och 1995 disputerade Aura Kagan med avhandlingen “Supported Conversation for Adults with Aphasia”, SCA. Mer information finns på institutets hemsida www.aphasia.ca

Avhandlingar om afasi och stroke

Högskolan i Halmstad, “Afasi och narrativt aktörskap – mediebilder, självberättelser och multimodala litteracitetspraktiker” av Helena Taubner (2019)

KTH, Kungliga tekniska högskolan “Design for Participation and Inclusion will Follow – Disabled People and the Digital Society” av Stefan Johansson (2019). Personer med afasi utgör en av flera målgrupper med kognitiv funktionsnedsättning som avhandlingen behandlar.

Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Forskning om funktionshinder och habilitering, “Aphasia and Communication in Everyday Life: Experiences of persons with aphasia, significant others, and speech-language pathologists” av Monica Blom Johansson (2012)

Karolinska institutet, Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle,
“Participation in everyday occupations and life satisfaction in the stroke-caregiver dyad”  av Aileen L. Bergström (2012)

Karolinska Institutet, Department of Clinical Sciences, Danderyds Hospital Division of Internal Medicine “Aphasia in acute stroke” Ann Charlotte Laska (Thesis for doctoral degree, 2007)

Karolinska Institutet, Department of Clinical Sciences, Danderyds Hospital Division of Internal Medicine “Psychological Health and life situation in spouses of stroke patients” Åsa Franzén-Dahlin (Thesis for doctoral degree 2007)

University of Helsinki, Department of Speech Sciences
“The change in communication abilities of people with severe aphasia and their significant others during a rehabilitation course”: a follow- up study Pirkko Rautakoski (Thesis for doctoral degree 2005)

University of Gothenburg, The Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg Institute of Neuroscience and Physiologi, Division of Speech and Language Pathology ” Aphasia and the Challenge of Writing” Ingrid Behrns (2009)