Appar för språkträning

Med ny teknik kommer nya möjligheter att träna på egen hand. Smarta telefoner och surfplattor blir allt vanligare och det finns många appar som kan användas för den som har språksvårigheter.

Allt fler logopeder utbildas i Sverige. Trots det får de flesta som lever med afasi inte den träning de behöver. Forskning har visat att språklig rehabilitering hjälper även långt efter en skada, men på de flesta platser i landet erbjuds logopedkontakt bara den allra första tiden.

Viktigt att tänka på när du vill träna på egen hand:

1) Träna rätt. Forskning visar att träning ger bäst effekt om den är riktad specifikt till dina svårigheter. Fråga logopeden som du har tränat med om vad som är bra för just dig. Om det inte går får du försöka att själv hitta rätt nivå. Fundera över vad du tycker är svårt och fråga gärna andra omkring dig vad de märkt. Är övningarna för lätta eller alldeles för svåra är de på fel nivå för dig.

2) Träna kul! Försök att hitta appar som du tycker är roliga. Det är större chans att du fortsätter om du upplever träningen som motiverande. En viktig del i detta är att försöka hitta rätt svårighetsnivå.

3) Träna lagom. Det finns ny forskning som pekar på att det är bra med intensiv träning. Tyvärr har samma forskning visat att det är svårt att hålla uppe motivationen om det blir för många timmar om dagen. Mycket tyder på att det är bra att sprida ut träningsdosen på flera kortare pass. Kanske kan du få till en rutin med en träningsstund på förmiddagen och en på eftermiddagen? En enkel träningsdagbok där du drar ett streck för varje tränat pass kan hjälpa dig att inte tappa sugen.

Var hittar man appar som passar?

En bra hjälp är att läsa på webbplatser som följer utvecklingen av nya appar, testar och recenserar dem. Med hjälp av en recension kan det gå att bilda sig en första uppfattning om en app och om den verkar värd att testa. Det finns i dagsläget ingen webbplats specifikt för dem som har afasi. En webbplats som kan vara användbar är SFI-paddan som har fokus på svenska som andraspråk. En fördel med den är att målgruppen är vuxna. Den delar också upp appar efter om de är gratis eller om de kostar pengar.

En annan informativ webbplats är Pappas appar. Det är en sida som vänder sig till föräldrar och de appar som beskrivs är främst riktade till barn. För den som inte bryr sig om att bilderna är lite barnsliga finns ändå många nyttiga övningar. Webbplatsen har bra och kortfattade recensioner som är uppdelade i kategorier efter vad appen fokuserar på, exempelvis läsförståelse eller skrivning. En annan fördel är att det går att filtrera på vilken ”plattform” man använder (iPhone, iPad eller Android).

Spela in fraser att öva på

Det går också att enkelt skapa eget träningsmaterial genom att spela in filmer med kameraappen i mobilen eller surfplattan. En fördel med det är att materialet kan anpassas just efter dina behov i vardagen. Kanske vill du öva på det som du behöver säga hos tandläkaren eller frisören? Be någon att hjälpa dig med att spela in de fraser som behövs. Ett tips för den som har stora svårigheter är att spela in ord för ord i en fras och därefter göra en inspelning med hela frasen. Lyssna sedan på orden eller fraserna många gånger och träna genom att säga efter. Spela in dig själv när du tränar och lyssna så att det blir rätt.

Det kan också vara bra att ordna varje övning i en egen mapp i telefonen/surfplattan. Börja inspelning med att berätta vad temat är så blir det lättare att hitta rätt bland dina övningar. Förhoppningsvis kan den här typen av träning leda till att du känner dig tryggare och mer självständig inför olika situationer i vardagen.

Fakta appar:
• SmallTalk Phonemes – En app för dig som har svårt att hitta rätt i munnen
• Alfavux: En app utvecklad för SFI. Bygger på träning av skrift men ger goda möjligheter att också träna på att repetera.
• Bitsboard – Tränar hörförståelse och repetition. Appen är på engelska men det finns svenska listor.
• Skrivis – Träna att skriva vardagsord. Bra upplägg med olika nivåer på ledtrådar.
• Happi stavar – Enkla korsord med möjlighet till ledtrådar.
• Synonymer – Klurigt ordspel där det gäller att komma på synonymer.
• Wordbrain – Hitta rätt ord bland bokstäverna.
• Hänga gubbe – Klassiskt ordspel som de flesta känner igen från skolan.
• Läs och förstå – Tränar läsning på meningsnivå.
• Läslandet 2 – Tränar läsförståelse och grammatik.

Webbplatser med tips om appar:
SFI-paddan: www.sfipaddan.se
Pappas appar: www.pappasappar.se

Text av Kajsa Söderhielm, legitimerad logoped Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken, Stockholm, Danderyds sjukhus. Texten publicerades första gången i Tidningen Afasi 4/2016