Stroke, neglekt och afasi

När man hör ordet stroke tänker nog de flesta på halvsidiga nedsättningar av rörelseförmågan, en hängande mungipa och en del tänker nog också på afasi men mer okänt är ett fenomen som kallas neglekt.

Ungefär en fjärdedel av alla patienter med stroke uppvisar tecken på neglekt i det tidiga skedet efter stroke. Neglekt innebär att uppmärksamheten åt den ena sidan är nedsatt, det är den motsatta sidan i förhållande till hjärnskadan. Detta gör att personen missar viktig information som sker på denna sida och är oftast inte ens medveten om detta. Det kan vara ganska dramatiska symtom som till exempel att man bara läser texten på ena sidan av papperet, bara äter maten på ena halvan av tallriken och missar helt personer som står på ena sidan. I dessa fall blir neglekt ett påtagligt hinder för att klara sig självständigt i vardagliga sysslor.

Vanligast vid högersidig hjärnskada

Problemet vid neglekt är egentligen att uppmärksamheten fångas för kraftigt åt ena sidan och det är samma sida som hjärnskadan, till exempel vid högersidig hjärnskada fångas uppmärksamheten för kraftigt åt höger. Samtidigt missar personen information från den andra sidan, i detta fall
vänster sida. Denna asymmetri i beteendet anses bero på att hjärnans system för inriktning av uppmärksamhet är skadad.

Dessa system finns både i vänster och höger hjärnhalva och det blir en obalans mellan dem när den ena sidans system skadas. Neglekt är vanligast och mest uttalat vid högersidiga hjärnskador men kan även förekomma vid vänstersidiga skador. Vid neglekt efter en vänstersidig hjärnskada
missar personen i fråga alltså information från den högra sidan.

Neglekt kan förekomma tillsammans med afasi

Förekomst av neglekt tillsammans med afasi vid en vänstersidig skada är mest framträdande i det akuta skedet efter insjuknandet. En anledning att man missar närvaron av neglekt kan vara att i det akuta skedet är man mest upptagen av problem med just afasin och tänker inte på att det kanske också finns en asymmetrisk nedsättning i uppmärksamheten. En annan anledning att man missar neglekt är att det kan vara svårt att undersöka
neglektfenomenet om det samtidigt finns en svår afasi. En tredje anledning kan vara att återhämtningen är snabbare för neglekt än för afasi vid en vänstersidig hjärnskada. Problemet i dessa sammanhang är att man felaktigt kan tolka symtomen från neglekt som afasi.

Nedsatt uppmärksamhet kan misstolkas som problem beroende av afasin

Hur kan då neglekt påverka utfallet vid en undersökning av afasi? Det kan vara så att man vill pröva språklig förståelse genom att man ber en person peka på föremål eller bilder som stämmer med det ord man läser upp eller den verbala uppmaning man ger. Resultatet kan då bero på att man missar att peka ut föremål för att de helt enkelt står på den sida där uppmärksamheten är nedsatt. En annan vanlig uppgift kan vara att man
ber någon titta på en bild och beskriva vad som finns på bilden. Om det då är en person med neglekt som blir testad kan det visa sig
att antalet felaktiga eller utelämnade svar är mycket högre på höger sida i det aktuella materialet jämfört med den vänstra sidan. Om man inte tar hänsyn till denna skevhet i uppmärksamheten kan det misstolkas som problem beroende av afasin. Samma typ av skevhet i prestation kan uppstå om man ber personen läsa eller skriva av en text.

Är neglekt samma sak som ett synfältsbortfall?

En vanlig fråga i samband med stroke är om neglekt är samma sak som ett halvsidigt synfältsbortfall (hemianopsi) – alltså att man är blind i en del av sitt synfält. Svaret är att det är olika saker. Skillnaden beror på att det är helt olika system i hjärnan som är skadade vid dessa två fenomen. Om man förlorat synen vid ett synfältsbortfall är det synbanan eller primär synbark i nackloben som är skadad men vid neglekt är det hjärnans
uppmärksamhetssystem i hjäss- och pannlob som är skadad.

Enbart synfältsbortfall ger vanligtvis inte neglekt men om en person har ett synfältsbortfall tillsammans med neglekt försvårar detta ofta neglektsymtomen. Anledningen till att ett synfältsbortfall kan förekomma tillsammans med neglekt är att det i dessa fall är en stor hjärnskada som
påverkar både synsystemet och systemet för uppmärksamhet.

Nedsatt uppmärksamhet och afasi ett viktigt forskningsområde

Anledningen att neglekt kan förekomma tillsammans med afasi är att samma områden inom vänster hjärnhalva är viktiga för både språk och orientering av uppmärksamhet. Det handlar då om områden inom hjäss- och pannlob. Under senare år har man inom forskningen blivit mer medveten om att nedsatt uppmärksamhet kan påverka såväl återhämtning som svårighetsgrad av afasi. Det är angeläget att studera hur nedsättningar i uppmärksamhet påverkar afasisymtomen. Uppmärksamhetsstörningar i samband med vänstersidiga hjärnskador kan också påverka den generella återhämtningen på lång sikt i livets dagliga sysslor. I dag är detta ett bristfälligt studerat område och det saknas kunskap.

Text: Hans Samuelsson, docent och universitetslektor vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet och legitimerad psykolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Texten publicerades första gången i Tidningen Afasi 2/2016