Facebookgrupp för yrkesverksamma som har afasi

Afasiförbundet har startar en sluten Facebookgrupp för dig som har afasi och är i yrkesverksam ålder. Här kan vi diskutera frågor som känns viktiga för dig som är yngre och har afasi. Sök på “Afasiförbundet Vi med afasi”. Gruppen…

Tidsgränser gör inte människor friska

“Tidsgränser gör inte människor friska”, det säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden, i en kommentar till SVTs uppgifter om Försäkringskassans nya statistik. Den visar att antalet långtidssjukskrivna ökar snabbare än på mycket länge. Läs hela pressmeddelandet 

Myndigheter backar i tillgänglighetsarbetet

Endast nio av 285 myndigheter uppfyller Myndigheten för delaktighets 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet, visar årets uppföljning. Detta trots att det gått 13 år sedan regeringen slog fast i förordning 2001:526 att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på en myndighet och att besöka den.

Fyra av tio myndigheter, 119 stycken, har sedan ifjol backat i det grundläggande tillgänglighetsarbetet och 81 myndigheter uppfyller inte hälften av kriterierna. Ingen av landets domstolar, polismyndigheter, museer och högskolor lever upp till samtliga kriterier.

Länk till Myndigheten för delaktighets rapport

Torsdagsaktionen i väntan

Torsdagsaktionen samlades återigen utanför Rosenbad för att dela ut flygblad till ministrar på väg till veckans regeringssammanträde. Det är nu 40 dagar kvar till regeringens lagförslag ska lämnas till riksdagen om att se bristande tillgänglighet som diskriminering.