DLD-dagen 14 oktober

Afasiförbundet/Talknuten uppmärksammar DLD-dagen med en debattartikel i Skolvärlden om språkstörning/DLD i olika åldrar.

Afasiförbundet/Talknuten uppmärksammar DLD-dagen tillsammans med Unga med språkstörning, DHB, Logopedförbundet och forskaren Anna Eva Hallin i en debattartikel i Skolvärlden. Vi skriver om hur språkstörning/DLD tar sig olika uttryck i olika åldrar. Maskering av språkstörning/DLD är vanligt och vi uppmanar elevhälsan, rektorer, lärare och personal i skolorna att lära sig identifiera och se elever med språkstörning/DLD så att de kan ges rätt stöd i skolan.

Länk till debattartikel Skolorna måste fånga upp elever med språkstörning

Innehåll placeras här.