Ge rätt stöd till personer med språkstörning

Afasiförbundet/Talknuten, Logopedförbundet och UMS, Unga med språkstörning, debatterar på Altinget om att det är hög tid att arbeta med likvärdig utredning och stöd till barn, unga och vuxna med språkstörning oavsett var man är bosatt i landet. Nationella riktlinjer kring språkstörning/DLD behövs.

Elever med funktionsnedsättning utreds

För att öka kunskapen om barn och elever med funktionsnedsättnings särskilda utsatthet i skolan tillsätter regeringen en utredare. Utredaren ska analysera och föreslå hur kunskapen kan öka om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet samt säkerställa skyddet för den personliga integriteten.