Svårt att få ersättning och jobba ideellt

Afasiförbundets ordförande har intervjuats av tidningen Kollega om varför det är viktigt att kunna jobba och engagera sig ideellt när man får ersättning från Försäkringskassan.

Afasiförbundets ordförande Berit Robrandt Ahlberg har intervjuats av tidningen Kollega om varför det är viktigt att kunna jobba och engagera sig ideellt när man får ersättning från Försäkringskassan.

Inom Afasiförbundet finns det många som är ideellt engagerade med sjukersättning som har afasi och hjärntrötthet. Det ideella engagemanget i afasiföreningar kan anpassas efter en persons kognitiva nedsättning och hjärntrötthet på ett sätt som inte alltid är möjligt inom yrkeslivet och därför inte heller kan likställas. För vissa kan även ett ideellt engagemang vara vägen in i eller tillbaka till arbetsmarknaden men för andra den enda möjligheten till ett socialt nätverk med andra.

“Möjligheten att engagera sig ideellt är inte bara en demokratisk rättighet utan ger möjlighet att delta i ett sammanhang som bland annat kan vara ett intresse eller intressepolitiska frågor. ” Berättar Berit Robrandt Ahlberg i intervjun med tidningen Kollega.

Att vara förtroendevald eller på annat sätt engagera sig ideellt stärker känslan av att vara delaktig och att man kan bidra med egna erfarenheter och kunskap. Detta kan då också stärka den psykiska hälsan.

Läs intervjun på kollega.se här