Stöd för tillgängliga val

MFD, Myndigheten för delaktighet, har tagit fram och samlat stöd till kommuner och valnämnderna inför årets riksdagsval på sin webbplats.

MFD, Myndigheten för delaktighet, har tagit fram och samlat stöd till kommuner och valnämnderna inför årets riksdagsval på sin webbplats.

På deras webbsida kan man läsa artiklar som beskriver hur olika kommuner har jobbat för att öka sin tillgänglighet. Exempelvis att Göteborg stad satsar på VR-teknik, Uppsala kommun har kapat stålben och att daglig verksamhet i Västerås hjälper till med det praktiska inför valet.

De har också samlat information hur man kan göra information och val tillgängliga samt hur man kan utbilda röstmottagarna så att de är förberedda på vilka olika behov och förutsättningar som finns hos medborgarna.

Läs mer på MFDs webbsida här