Bild på omslaget till broschyr om afasi

Lättläst om afasi, språkstörning och hjärnrötthet

Afasiförbundet har tagit fram tre lättlästa broschyrer om afasi, språkstörning samt om hjärntrötthet. Målgrupp för broschyrerna är personer med afasi och språkstörning med behov av korta och lättlästa texter. Journalisten och tillgänglighetskonsulten Ylva Bjelle har skrivit på Lättläst. Ladda…

Studie ska förbättra afasi-vården

Akademiska sjukhuset medverkar i en stor internationell forskningsstudie om afasi. Personer som har fått afasi undersöks det första året efter att de fått en stroke. Syftet med studien är att studera effekten av olika behandlingar för att kunna förbättra…

Två ombudsmän anställda

Afasiförbundet har rekryterat två nya ombudsmän, Peter Andersson från Lika Unika och Sofia Karlsson från Funktionsrätt Sverige. Båda kommer att bli en stor tillgång för förbundet med sina breda intressepolitiska kompetenser. Sofia börjar den 1 november 2019 och Peter…

Det behövs nationella riktlinjer för språkstörning

De 7-10 procent av befolkningen som har språkstörning drabbas av ojämlik tillgång till såväl utredning som behandling. Socialstyrelsen behöver ta fram nationella riktlinjer även för denna grupp skriver ordförandena för Afasiförbundet/Talknuten och Svenska Logopedförbundet samt forskarna Anna Eva Hallin…