Bild på omslaget till broschyr om afasi

Lättläst om afasi, språkstörning och hjärnrötthet

Afasiförbundet har tagit fram tre lättlästa broschyrer om afasi, språkstörning samt om hjärntrötthet. Målgrupp för broschyrerna är personer med afasi och språkstörning med behov av korta och lättlästa texter. Journalisten och tillgänglighetskonsulten Ylva Bjelle har skrivit på Lättläst. Ladda…