Jämlik vård för alla!

Rätten till jämlik hälsa är Funktionsrätt Sveriges valfråga inför riksdagsvalet 2022. Idag lyfter de rätten till jämlik vård för alla.

Rätten till jämlik hälsa är Funktionsrätt Sveriges valfråga inför riksdagsvalet 2022. Idag lyfter de rätten till jämlik vård för alla.

Du har rätt till en god, jämlik och personcentrerad vård oavsett var i landet du bor och vem du är. En personcentrerad vård innebär ett partnerskap där de professionella lyssnar på patienten och de anhöriga och ser patientens unika situation. För att det ska bli möjlighet måste det finnas kunskaper hos vårdpersonalen om olika funktionsnedsättningar och komplexa sjukdomstillstånd.

Funktionsrätt Sverige vill:

  • Att regeringen tar fram en nationell handlingsplan för att identifiera och åtgärda ojämlikheter i hälsa och vård (inklusive tandvården). Planen ska omfatta både diagnostik och behandling så att överdödligheten i vissa sjukdomar hos personer med funktionsnedsättning elimineras.
  • Att personcentrerad vård genomförs i hela landet och att funktionsrättsrörelsen involveras i arbetet.
  • Att staten finansierar minst 1 250 nya specialistläkare i allmänmedicin för att stärka primärvården.

Personer med funktionsnedsättning upplever och har en sämre hälsa än resten av befolkningen. Vi vet att personer med funktionsnedsättning riskerar senare diagnos och behandling, som i värsta fall leder till en för tidig död, skriver Funktionsrätt Sverige.

Vi på Afasiförbundet instämmer även med Funktionsrätt Sveriges syn på att många personer med olika funktionsnedsättningar upplever bristande bemötande inom vården. Det kan handla om att vårdpersonal talar över huvudet på en en, att man inte tillfrågas om hur man upplever sin egen situation eller sina egna behov eller att det saknas kunskap om ens sjukdomshistoria.

Läs mer på Funktionsrätt Sveriges hemsida här

Funktionsrätt Sveriges generalsekreterare Nicklas Mårtensson intervjuas av SR:s Klartext om rätten till jämlik vård oavsett vem du är eller var i landet du bor.

Lyssna på inslaget här