Tillgängliga skyddsrum ska finnas för alla

SVT uppmärksammar att det saknas "anpassade" skyddsrum för personer med funktionsnedsättning.

SVT uppmärksammar att det saknas “anpassade” skyddsrum för personer med funktionsnedsättning. Funktionsrätt Sverige har skrivit ett pressmeddelande där de vill poängtera att det i sammanhanget inte handlar om “anpassning”. Det handlar om att vi ska bygga rätt från början och skapa tillgängliga miljöer som alla har nytta av.

“Det är givetvis helt oacceptabelt att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB saknar kunskap om vilka skyddsrum som är tillgängliga”, Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sveriges generalsekreterare.

Läs hela pressmeddelandet här