Region Skåne bryter mot riktlinjer

Region Skåne bryter mot Socialstyrelsens nationella riktlinjerna vård vid stroke. Det menar Afasiförbundet, Afasiföreningen i Skåne och Logopedförbundet.

Region Skåne bryter mot Socialstyrelsen nationella riktlinjer vård vid stroke. Det menar Afasiförbundet, Afasiföreningen i Skåne och Logopedförbundet.

Endast 45 procent av de strokepatienter som upplever sig ha talsvårigheter ges möjlighet att träffa en logoped för bedömning och rehabilitering i Region Skåne. Det är lägre än riksgenomsnittet, men logiskt i förhållande till att neurologopederna i Skåne är få. Logopedernas tid räcker helt enkelt inte till för att ge patienter med afasi intensiv språklig träning, som är en högt prioriterad insats i Socialstyrelsens nationella riktlinjer vård vid stroke.

Det är hög tid att Region Skåne förbättrar möjligheterna för personer med talsvårigheter/afasi att utredas ordentligt och även ges möjlighet till intensiv språklig träning. Kommunerna i Skåne behöver också se till att logopeder blir en till av neuroteamen för att kunna ge god och nära vård.

Länk till debattartikeln Region Skåne bryter mot Socialstyrelsens nationella riktlinjer vård vid stroke