Debattartikel i DN: “Skollagen fungerar inte för elever med funktionsnedsättning”

Afasiförbundet/Talknuten debatterar tillsammans med tio andra funktionsrättsorganisationer på DN Debatt: "Den likvärdiga skolan tycks inte gälla elever med funktionsnedsättning. Utan nationell statistik kan deras rättigheter inte tas tillvara."

Afasiförbundet/Talknuten debatterar tillsammans med tio andra funktionsrättsorganisationer på DN Debatt: “Den likvärdiga skolan tycks inte gälla elever med funktionsnedsättning. Utan nationell statistik kan deras rättigheter inte tas tillvara.”

I debattartikeln berättar vi bland annat att årligen lämnar omkring 15 procent av eleverna årskurs 9 utan fullständiga betyg. En stor andel av dessa elever har en funktionsnedsättning. Behörighet till gymnasiet är den främsta skyddsfaktorn för ett fungerande vuxenliv med arbete och god hälsa.

Läs debattartikeln här