Handikappförbundens kommentar till Arbetsförmedlingens dystra prognos

Arbetsförmedlingens senaste prognos visar oroande siffror. Andelen arbetssökande som står längst från arbetsmarknaden beräknas uppgå till 80 procent 2018. Här ingår personer med funktionsnedsättning som har nedsatt arbetsförmåga. “Det är hög tid att sjösätta Funka-utredningens förslag och avsätta nödvändiga…

Tidsgränser gör inte människor friska

“Tidsgränser gör inte människor friska”, det säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden, i en kommentar till SVTs uppgifter om Försäkringskassans nya statistik. Den visar att antalet långtidssjukskrivna ökar snabbare än på mycket länge. Läs hela pressmeddelandet 

Myndigheter backar i tillgänglighetsarbetet

Endast nio av 285 myndigheter uppfyller Myndigheten för delaktighets 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet, visar årets uppföljning. Detta trots att det gått 13 år sedan regeringen slog fast i förordning 2001:526 att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på en myndighet och att besöka den.

Fyra av tio myndigheter, 119 stycken, har sedan ifjol backat i det grundläggande tillgänglighetsarbetet och 81 myndigheter uppfyller inte hälften av kriterierna. Ingen av landets domstolar, polismyndigheter, museer och högskolor lever upp till samtliga kriterier.

Länk till Myndigheten för delaktighets rapport

Tidningen Afasi med tema hälsa

Tidningen Afasi har kommit med sitt andra nummer för året. I detta nummer är fokus på hälsa och innehåller tips och idéer på hur man kan öka sin hälsa genom att träna hemma, i grupp eller i Afasiföreningarna. För…

Torsdagsaktionen i väntan

Torsdagsaktionen samlades återigen utanför Rosenbad för att dela ut flygblad till ministrar på väg till veckans regeringssammanträde. Det är nu 40 dagar kvar till regeringens lagförslag ska lämnas till riksdagen om att se bristande tillgänglighet som diskriminering.