Stora brister i taligenkänning

Afasiförbundet kritiserar bristerna i tillgänglighet på flera myndigheter. Taligenkänningstjänsterna är svåra att använda berättar Camilla Ejdestig i ett reportage på TV4 Nyheterna.

Afasiförbundet kritiserar bristerna i tillgänglighet på flera myndigheter. Taligenkänningstjänsterna är svåra att använda berättar Camilla Ejdestig i ett reportage på TV4 Nyheterna.

Afasiförbundet ordförande Berit Robrandt Ahlberg intervjuas om tillgänglighetsbrister på många myndigheter. Skatteverket medger att de har kommit efter i tillgänglighetsarbetet under pandemin.

Länk till TV Nyheter Kritik mot otillgänglighet för personer med afasi “Blir stressad”