Rätten till hjälpmedel måste säkras

Afasiförbundet debatterar i Altinget om rätten till kognitions- och kommunikations-hjälpmedel tillsammans med fem andra funktionsrättsorganisationer samt Logopedförbundet och Sveriges Arbetsterapeuter.

Afasiförbundet debatterar i Altinget om rätten till kognitions- och kommunikations-hjälpmedel tillsammans med fem andra funktionsrättsorganisationer samt Logopedförbundet och Sveriges Arbetsterapeuter.

I maj 2021 infördes MDR-förordningen i hela EU gällande medicinsk-tekniska produkter, vilket innebär att samma regler ska gälla hela EU för ett visst produktområde.  Det är ett steg i rätt riktning men problemet är att det saknas en nationell styrning av hjälpmedelsområdet i Sverige vilket gör att respektive region gör en självständig tolkning av lagen.

Det riskerar att slå hårt mot de grupper av personer med funktionsnedsättning som är i stort behov av hjälpmedel för att stödja exempelvis minne, planering och kommunikation. Tillgången till dessa hjälpmedel är ojämlikt fördelade över landet. Det finns också risk för att dessa hjälpmedel inte MDR-klassas som hjälpmedel och då betraktas som konsumentprodukter – det vill säga ska bekostas av konsumenten själv.

– När ett hjälpmedel klassas som konsumentprodukt och inte hjälpmedel, riskerar det att slå hårt mot personer med afasi, språkstörning/DLD och andra funktionsnedsättningar. Många har tuff ekonomi och svårt att kunna köpa dessa produkter. Det flesta av våra medlemmar behöver dessutom hjälp att träna på att använda ett hjälpmedel tillsammans med en logoped eller arbetsterapeut , säger Berit Robrandt Ahlberg, Afasiförbundets ordförande.

Länk till debattartikeln i Altinget Rätten till kognitions- och kommunikationshjälpmedel måste säkerställas