AI måste sluta diskriminera

Det börjar bli bråttom att reglera tjänster med artificiell intelligens, AI-teknik, så att de inte diskriminerar personer med funktionsnedsättning, skriver bland annat Funktionsrätt Sverige i ett debattinlägg.

Det börjar bli bråttom att reglera tjänster med artificiell intelligens, AI-teknik, så att de inte diskriminerar personer med funktionsnedsättning, skriver bland annat Funktionsrätt Sverige i ett debattinlägg.

Debattartikeln tar bland annat upp taligenkänning som inte används för att förstå olika sätt att prata och använda sin röst, och där många med exempelvis afasi och hörselskada diskrimineras.

AI skulle i stället kunna användas till att göra personer med funktionsnedsättning delaktiga och skapa ett hållbart samhälle. Det kräver dock att AI tränas på individuella lösningar som tar hänsyn till personer med olika funktionsnedsättningar

Länk till debattartikel i Altinget Varning för AI som diskriminerar människor med funktionsnedsättning